01.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Lonjsko polje

KLASA: UP/I-112-03/20-01/04
URBROJ: 517-10-20-3
Zagreb, 30. rujna 2020.
 
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 98/20, 2. rujna 2020. i na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/ivu održat će se 5. listopada 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

01.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)