Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - ostalo

1.3.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike, objavljuje:
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike, objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 15/23 od 10. veljače 2023. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike i u dnevnom tisku Jutarnjem listu i Večernjem listu.
 
Intervju s kandidatom, koji ispunjava formalno-pravne uvjete iz natječaja za predsjednika/ice održat će se 3. ožujka 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na intervju
10.2.2023. - JAVNI NATJEČAJ - za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike

Na temelju članka 13. stavaka 1. i 4. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17 i 84/21) i članaka 17. i 18. Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 567-01/1-14-1 od 7. ožujka 2014., KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/1-18-3 od 22. veljače 2018. i KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/01-21-6 od 3. prosinca 2021.), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike 
 

Narodne novine

 

3.2.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«
KLASA: UP/I-112-03/23-01/3
URBROJ: 517-14-23-3
Zagreb, 3. veljače 2023.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Vransko jezero objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Vransko jezero na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 7/23, 18. siječnja 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Vransko jezero.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 7. veljače 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na intervju
18.1.2023. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Vransko jezero«, Biograd na Moru
Klasa: 112-01/23-01/01
Urbroj: 2198-07/01-23-01

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. podstavka 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«, klasa: 351-04/14-00/154, urbroj: 154-06/14 od 4. studenoga 2014. i Izmjena Statuta Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«, klasa: 351-04/16-00/102, urbroj: 102-06/16-03 od 22. veljače 2017. te Odluke Upravnog vijeća klasa: 023-01/23-01/03, urbroj: 2198-07/01- 23-02 od 16. siječnja 2023.,Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero« raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«. Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.


Narodne novine
9.1.2023. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni poziv za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/22-01/847
URBROJ: 517-14-23-2
Zagreb, 9. siječnja 2023.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 
Vezano uz javni poziv za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 103/22 od 7. rujna 2022. te na mrežnim stranicama https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/javni-natjecaji/ministarstvo-gospodarstva-i-odrzivog-razvoja-ostalo/8530, i u dnevnom tisku Jutarnjem listu.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima, održat će se 13. siječnja 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na razgovor


 
7.9.2022. - JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/21-01/820
URBROJ: 517-14-22-10

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13., 41/21.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje:

 
JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja