Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - ostalo

2.2.2024. Poziv za razgovor vezan za javni natječaj za imenovanje ravnatelja Energetskog instituta Hrvoje Požar
Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR

 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine objavljen je u Narodnim novinama, broj: 08/24 od 19. siječnja 2024. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Energetskog instituta Hrvoje Požar, u dnevnom tisku Jutarnjem i Večernjem listu.
 
Razgovor s kandidatom, koji ispunjava formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 5. veljače 2024. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.
 
POZIV
19.1.2024. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine

Na temelju članaka 38. do 43. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), te članka 13. stavka 1. točke 4., članaka 17. i 18. Statuta Energetskog instituta Hrvoje Požar (ADOK-20-022-45-1 od svibnja 2020.), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine

JAVNI NATJEČAJ

10.1.2024. Poziv na intervju vezan uz objavljeni javni poziv za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja


Povjerenstvo za provedbu javnog 
poziva za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz javni poziv za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, objavljen u Narodnim novinama, broj: 156/23 od 27. prosinca 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u dnevnom tisku Jutarnjem i Večernjem listu te mrežnim stranicama Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva održat će se 12. siječnja 2024. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


POZIV
10.1.2024. Poziv na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo

 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, objavljen u Narodnim novinama, broj: 140/23, 22. studenoga 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u dnevnom tisku Jutarnjem i Večernjem listu te mrežnim stranicama Jadranskog naftovoda, dioničko društvo.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za člana Uprave održat će se 11. siječnja 2024. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.
 

Poziv na intervju
27. prosinca 2023. JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za četiri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
 

Narodne novine

22.11.2023. JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Zagreb
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Zagreb
 
26.10.2023. POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Risnjak
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Risnjak objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Risnjak na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 115/23, 6. listopada 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Risnjak.
 
Intervju s kandidatom, koji ispunjava formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 27. listopada 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

POZIV
6.10.2023. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Risnjak«, Crni Lug
Na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. i članka 135. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka od 38. do 43. Zakona o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 14. stavka 1. točke 6., članaka 26. i 27. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Risnjak (klasa: 612-07/14-01/08., urbroj: 2170/1-52-01-01-14-1 od 22. rujna 2014. godine), Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Risnjak« raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove »Nacionalni park Risnjak«
 
3.10.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni poziv za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz objavljeni javni poziv za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 96/23, 23. kolovoza 2023., na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u dnevnom tisku Jutarnjem listu i Večernjem listu te mrežnim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz javnog poziva održat će se 5. i 6. listopada 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, s početkom u 13:00 sati.


POZIV
18.9.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Biokovo
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Biokovo objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU

 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Biokovo na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 103/23, 6. rujna 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Biokovo.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 19. rujna 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

POZIV
6.9.2023. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Biokovo«, Makarska

Upravno, vijeće Javne ustanove Park prirode Biokovo na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 6., članka 26. i 27. Statuta ustanove od 28. veljače 2018. godine, članka 38. st. 2., 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 35/08, 127/19 i 151/22) raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Biokovo
 

Narodne novine

23.8.2023. - JAVNI POZIV za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 18/13., 127/13., 74/14., 98/19. i 41/21., u daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V
 
za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave


 
14. 7. 2023. POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove »Nacionalni park Krka«
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Krka objavljuje:
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Krka na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 69/23, 28. lipnja 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Krka.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 18. srpnja 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.
 
POZIV
28.6.2023. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Krka«, Šibenik
Upravno vijeće Javne ustanove «Nacionalni park Krka«, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Krka« te čl. 38. st. 2. i čl. 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove »Nacionalni park Krka«
14.6.2023. - JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje ravnatelja Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer«
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ), članka 5. stavka 2. točka 10. 7. stavka 2. i 3. Uredbe o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« (NN br.143/21), članka 22. stavka 2. Statuta Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« od 26. kolovoza 2022. te Odluke Upravnog vijeća o provedbi javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« od 12. lipnja 2023., Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer«
 
21.4.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje
KLASA: UP/I-112-03/23-01/7
URBROJ: 517-14-1-23-3
Zagreb, 21. travnja 2023.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 36/23, 29. ožujka 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 25. travnja 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na intervju
29.3.2023. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Lonjsko polje«
Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 6. i članka 135. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka od 39. do 43. Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 14. stavka 1. podstavka 6., članka 26. i članka 26. stavka 2. i 3. Statuta Javne ustanove »Park prirode Lonjsko polje«, oznaka: I-547/14- DO-R od 26. rujna 2014., Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Lonjsko polje« raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
 
za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Lonjsko polje«


 

 
1.3.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike, objavljuje:
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike, objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 15/23 od 10. veljače 2023. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike i u dnevnom tisku Jutarnjem listu i Večernjem listu.
 
Intervju s kandidatom, koji ispunjava formalno-pravne uvjete iz natječaja za predsjednika/ice održat će se 3. ožujka 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na intervju
10.2.2023. - JAVNI NATJEČAJ - za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike

Na temelju članka 13. stavaka 1. i 4. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17 i 84/21) i članaka 17. i 18. Statuta Agencije za ugljikovodike (KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 567-01/1-14-1 od 7. ožujka 2014., KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/1-18-3 od 22. veljače 2018. i KLASA: 012-03/14-01/06, URBROJ: 405-01/01-21-6 od 3. prosinca 2021.), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje predsjednika/ice Uprave Agencije za ugljikovodike 
 

Narodne novine

 

3.2.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«
KLASA: UP/I-112-03/23-01/3
URBROJ: 517-14-23-3
Zagreb, 3. veljače 2023.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Vransko jezero objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Vransko jezero na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 7/23, 18. siječnja 2023. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Vransko jezero.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 7. veljače 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na intervju
18.1.2023. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Park prirode Vransko jezero«, Biograd na Moru
Klasa: 112-01/23-01/01
Urbroj: 2198-07/01-23-01

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. podstavka 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«, klasa: 351-04/14-00/154, urbroj: 154-06/14 od 4. studenoga 2014. i Izmjena Statuta Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«, klasa: 351-04/16-00/102, urbroj: 102-06/16-03 od 22. veljače 2017. te Odluke Upravnog vijeća klasa: 023-01/23-01/03, urbroj: 2198-07/01- 23-02 od 16. siječnja 2023.,Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero« raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Vransko jezero«. Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.


Narodne novine
9.1.2023. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni poziv za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/22-01/847
URBROJ: 517-14-23-2
Zagreb, 9. siječnja 2023.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 
Vezano uz javni poziv za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 103/22 od 7. rujna 2022. te na mrežnim stranicama https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/javni-natjecaji/ministarstvo-gospodarstva-i-odrzivog-razvoja-ostalo/8530, i u dnevnom tisku Jutarnjem listu.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima, održat će se 13. siječnja 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


Poziv na razgovor


 
7.9.2022. - JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/21-01/820
URBROJ: 517-14-22-10

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13., 41/21.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje:

 
JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja