Aktualni natječaji

1.12.2021. Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.
KLASA: 011-01/21-01/773
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 1. prosinca 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje:
 
 
                                                   POZIV NA RAZGOVOR
 
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d., koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 118/2021 od 3. studenoga 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071 te na mrežnim stranicama trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d. https://www.hep.hr/javni-natjecaj-za-odabir-kandidata-za-predsjednika-i-pet-clanova-uprave-drustva-hrvatska-elektroprivreda-d-d/3666  i u Večernjem listu i Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 6. i 7. prosinca 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/GLAVNO TAJNIŠTVO/Zapošljavanje/1. prosinca 2021. Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d..pdf
26.11.2021. Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, d.d.
KLASA: 011-01/21-01/772
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 26. studenoga 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24 objavljuje:
 
 
                                                              POZIV NA RAZGOVOR
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 116/2021 od 27. listopada 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071 te na mrežnim stranicama trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. https://janaf.hr/karijere/otvoreni-natjecaji/javni-natjecaj-za-odabir-kandidata-za-clana-uprave-janaf-a-2021 i u Večernjem listu i Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 1. prosinca 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.
26. studenoga 2021. Poziv na razgovor
 
19.11.2021. - OBUSTAVA javnog natječaja za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU NP Brijuni
Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Brijuni na temelju članka 134. stavka 1. točke 10. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19) i članka 14. stavka 1. podstavka 12., a u svezi s člankom 27. stavkom 4. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, objavljuje
 
OBUSTAVU JAVNOG NATJEČAJA
 
za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacio­nalni park Brijuni.
 
 
5.11.2021. - OBUSTAVA javnog natječaja za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Kopački rit

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Kopački rit, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13,15/18 i 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Kopački rit, objavljuje
 

OBUSTAVU JAVNOG NATJEČAJA
 

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit.


Narodne novine

3.11.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.


Narodne novine
 
27.10.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda d.d.
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24
 

Narodne novine
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Kopački rit
KLASA: UP/I-112-03/21-01/05
URBROJ: 517-14-21-8
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 86/21, od 30. srpnja 2021. i u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Kopački rit (https://www.pp-kopacki-rit.hr).
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU NP Brijuni
KLASA: UP/I-112-03/21-01/03
URBROJ: 517-14-21-8
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 86/21, od 30. srpnja 2021. i u Jutarnjem listu, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (https://www.np-brijuni.hr).
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
30.7.2021. - oglas za rad na ugovor o djelu za vrijeme trajanja LIFE projekta - LIFE CROLIS (LIFE GIC/HR/001270)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
objavljuje oglas za rad na ugovor o djelu za vrijeme trajanja LIFE projekta - LIFE CROLIS (LIFE GIC/HR/001270)
 
Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje zajedno s drugim institucijama razvija sveobuhvatni sustav identifikacije zemljišta.
Vrijednost projekta: 6,248.735 EUR od kojih program Europske komisije LIFE pokriva 55% troškova te 27,5% sredstava za traženu informatičku opremu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokriva 22,5% iznosa te ostatak od 22,5% institucije uključene u projekt.
Izvor financiranja: Aktivnost K905030 Informacijski sustav za zemljišta CROLIS iz izvora 43, iz izvora 51 i iz izvora 52
Trajanje projekta: 1.10.2020. – 30.4.2024.
Očekivani (okvirni) početak rada: 1. rujna 2021.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Zagreb
Rok za prijavu: -
 
Prijave dostaviti na adresu:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Uprava za klimatske aktivnosti
„Natječaj za rad na projektu LIFE CROLIS“
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu:
 • molba s naznakom radnog mjesta za koji se prijavljuje
 • motivacijsko pismo
 • životopis,
 • preslika diplome
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja; a dodatno dostaviti presliku ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la poslove ili dr.),
 • dokaz znanja engleskog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski jezik ili neovjerena preslika potvrde škole stranih jezika i sl.).
 • dokaz o znanju rada na računalu
 • drugi dokazi o iskustvu i sposobnostima kojima se ostvaruje prednost
Napomena:
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u oglasu.
Kandidati koji na temelju dostavljenih prijava budu odabrani u uži krug biti će pozvani na intervju putem elektronske pošte.
 
Radna mjesta:
 1. Project Manager
 2. Project Financial Manager
 3. Project Communication Officer
 4. Project Administration Officer
 5. Adviser GIS
 6. GIS Data Analyst
 7. LULUCF Senior Expert II (agriculture, LU/LC)

1.Project manager – 1 izvršitelj/ica

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • viši obrazovni status (magistar ili doktor znanosti),
 • iskustvo rada na LIFE projektima i/ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa,
 • radno iskustvo u poslovima povezanim s emisijama/odlivima stakleničkih plinova (izvještavanje, trgovanje i sl.),
 • radno iskustvo na projektima tehnološkog razvoja,
 • iskustvo ili stečena znanja u području poslovnog upravljanja,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije iz područja zaštite klime,
 • iskustvo u upravljanju financijama u javnim/privatnim institucijama,
 • dobre komunikacijske vještine i vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema.
 
Opis glavnih poslova i zadaća:
 • upravlja i koordinira LIFE CROLIS projektom,
 • daje podršku koordinatoru projekta u planiranju i provedbi ciljeva i zadataka projekta,
 • prati i izvještava o napretku projekta, uključujući i realistična predviđanja o mogućem završetku i troškovima projekta,
 • dokumentira, pribavlja odobrenja te prati i izvješćuje o svim izmjenama inicijalnih planova provedbe projektnih aktivnosti,
 • dokumentira probleme, zastoje i zahtjeve,
 • upravlja rizicima i osigurava izvršenje projektnih aktivnosti u zadanom vremenskom okviru,
 • izrađuje izvješće o napretku projekta, među-izvješće  i završno izvješće te pripadajuće dokumente,
 • sudjeluje u poslovima vezanima za pružanje informacija potencijalnim korisnicima vezano za upravljanje LIFE projekata,
 • održava prezentacije i priprema članke,
 • prati zakonski okvir relevantan za financijsko poslovanje,
 • priprema nadzorne izvještaje koje zahtijeva zakon ili ugovaratelj,
 • izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje financijske planove i izvještaje,
 • brine o poštivanju politika, provođenju procedura i primjeni općih akata,
 • podupire suradnju i tijek dokumentacije revizorima,
 • sudjeluje u poslovima vezano za nepravilnosti i povrat sredstava na projektnoj razini te u svezi s tim priprema izvješća,
 • uključen je u sastanke i događaje na razini EU-a koji promiču projekt LIFE CROLIS,
 • nadgleda razvoj web stranice projekta i promotivne aktivnosti,
 • izrađuje upitnike za potrebe provedbe radionica CROLIS projekta,
 • pruža smjernice za rad bilo kojeg osoblja na CROLIS projektu,
 • izrađuje AfterLIFE plan u konzultaciji sa Upravnim odborom, Savjetodavnim odborom i Nadzornim odborom,
 • Popunjavanja i nadograđuje postojeću Listu indikatora CROLIS-a,
 • po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.
 

2.Project Financial Manager - 1 izvršitelj/ica,

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje Ekonomija,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo rada na LIFE projektima ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa
 • iskustvo u nadgledanju tijeka novca, analizi financijskog poslovanja, pripremi financijskih planova, praćenju financijskog poslovanja i planova te pripremi izvještaja,
 • poznavanje regulatornog okvira za financijsko poslovanje TDU,
 • znanje, iskustvo u provođenju javne nabave,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije koji se odnose na javnu nabavu,
 • iskustvo u upravljanju financijama u javnim/privatnim institucijama,
 • dobre komunikacijske vještine i vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema.
 
Opis poslova i zadaća:
 • odgovoran je za provedbu financijskih aspekata projekta navedenih u Aneksu II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući pripremu i redovito i uredno prikupljanje i pohranu svih financijskih dokumenata,
 • upravlja financijama i proračunom projekta, financijskim postupcima, kontrolom i izvještavanjem
 • u skladu s pravilima LIFE programa osigurava dosljedno i učinkovito upravljanje financijama,  računima za nabavu i pripremu za plaćanje,
 • priprema i provodi postupak nabave,
 • izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje financijske planove i izvještaje u skladu s pravilima LIFE programa,
 • osigurava pravovremeno informiranje partnerskih institucija o potrebnoj dokumentaciji u svrhu izrade financijskih izviješća CROLIS projekta,
 • daje savjete partnerima u vezi financijski postupaka,
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.
 

3.Project Communication Officer – 1 izvršitelj/ica

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • izvrsno poznavanje komunikacijskih alata i iskustvo u radu s medijima i informiranju javnosti,
 • iskustvo u planiraju, organiziranju, koordiniraju i provođenju  informativnih i edukativnih događanja,
 • iskustvo u upravljanju sadržajem na web stranicama,
 • iskustvo rada na LIFE projektima i/ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa,
 • izvrsne prezentacijske i komunikacijske vještine, vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema,
 • iskustvo u praćenju i provođenju projektnih aktivnosti financiranih EU sredstvima.
 
Opis poslova i zadaća:
 • izrađuje Plan komunikacije i provodi ga,
 • osigurava dobru vidljivost projekta LIFE CROLIS na nacionalnoj razini,
 • osigurava snažnu medijsku pokrivenost projekta,
 • prati medijske objave vezane uz LIFE program i područje rada CROLIS projekta na nacionalnoj i EU razini,
 • održava web stranicu projekta,
 • upravlja komunikacijom rezultata,
 • potiče i uspostavlja komunikaciju te umrežavanje sa srodnim projektima,
 • obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih,
 • osnažuje komunikaciju među članovima tima.

4.Project Administration Officer  – 1 izvršitelj/ica

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo rada na LIFE projektima i/ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa.
Opis poslova i zadaća:
 • pruža opću administrativnu potporu za projekt LIFE CROLIS,
 • organizira sastanke, događanja i putovanja na projektu,
 • dostavlja informacije prema zahtjevima voditelja projekta,
 • priprema okvirne programe sastanka,
 • izrađuje zapisnike sa sastanaka i dostavlja ih voditelju projekta, službeniku za praćenje i ostalim sudionicima,
 • priprema potrebnu dokumentaciju za potrebe provedbe projektnih aktivnosti,
 • priprema dokumentaciju za nabavu, službena putovanja i druge projektne aktivnosti,
 • prati provedbu i izvještava te daje podršku voditelju projekta i koordinatoru,
 • sudjeluje u drugim aktivnostima ključnim za uspješnu provedbu projekta,
 • vodi brigu o poštivanju politika, provođenju procedura i primjeni općih akata,
 • nabavlja literaturu i obavlja ostale poslove prema uputama i po nalogu nadređenih.

5.Adviser GIS

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili prirodoslovnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredna razina računalne pismenost (GIS aplikacije, tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati, sustavi za upravljanje bazama, SQL).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka
 • poznavanje i iskustvo u korištenju relacijskih baza podataka i sustava za upravljanje  bazama podataka (RDBMS, SQL),
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata,
 • iskustvo u implementaciji GIS rješenja.
 
Opis poslova i zadaća:
 • izrada liste korisničkih potreba na području pokrova i korištenja zemljišta,
 • izrada liste svih korisnika/institucija/stručnjaka u području korištenja i pokrova zemljišta,
 • izrada popisa relevantnih pravnih akata za koje su potrebni podaci o pokrovu i korištenju zemljišta),
 • izrada dokumentacije vezane uz izvedbu projekta,
 • stručni posao definiranja konceptualnog modela prostornih i neprostornih podataka,
 • razmjena informacija i znanja između dionika projekta,
 • definiranje karakteristika i funkcionalnosti te stručnu potporu u uspostavi  budućeg informacijskog sustava  za motrenje zemljišta CROLIS,
 • opis IT infrastrukture i definiranje standarda za web servis,
 • definiranje sučelja za integraciju nacionalnih podataka u CROLIS informacijski sustav,
 • održavanje CROLIS geoportala,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

6.GIS Data Analyst

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili prirodoslovnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (GIS aplikacije, tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati, sustavi za upravljanje bazama, SQL).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo u obradi prostornih i neprostornih podataka,
 • poznavanje i iskustvo u korištenju relacijskih baza podataka i sustava za upravljanje bazama podataka (RDBMS, SQL),
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata,
 • iskustvo u implementaciji GIS rješenja.
 
Opis poslova i zadaća:
 • definiranje konceptualnog modela prostornih i neprostornih podataka,
 • razmjena informacija i znanja između dionika projekta,
 • definiranje karakteristika i funkcionalnosti te stručnu potporu u uspostavi budućeg informacijskog sustava  za motrenje zemljišta CROLIS,
 • definiranje sučelja za integraciju nacionalnih podataka u CROLIS informacijski sustav,
 • održavanje CROLIS geoportala,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

7.LULUCF Senior Expert II (agriculture, LU/LC)

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija)
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati) 
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo rada na LIFE projektima ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa
 • iskustvo rada u GIS-u
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije koji se odnose na klimatske promjene i poljoprivrednu politiku
 
Opis poslova i zadaća:
 • realizacija CROLIS projekta koji se odnosi na stručne poslove na području Pokrov zemljišta (LC) i Korištenje zemljišta (LU) iz dijela poljoprivrede za potrebe izrade koncepta i modela sustava prostornih podataka potrebnih za izvješćivanje prema UNFCCC
 • obavljanje operativnih poslova u izvršenju aktivnosti C1, C4 i C5, a naročito: kompilacija zahtjeva korisnika, uspostava cjelovite liste korisnika te zakonodavne i političke domene, stručna podrška definiranju konceptualnog podatkovnog modela
 • razmjena podataka i informacija sa projektnim osobljem
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih
 
 
 

 
 
30.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Bilje

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Kopački rit, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13,15/18 i 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Kopački rit, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit

Narodne novine
 

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Kopački rit.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Kopački rit. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Kopački rit (https://www.pp-kopacki-rit.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

30.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Brijuni na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 14. stavka 1. podstavak 6. te članka 26. stavka 1. i članka 27. stavka 4. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Brijuni. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u Jutarnjem listu, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (https://www.np-brijuni.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 52212 Fažana, Brionska 10, s napomenom »Javni natječaj – za ravnatelja/icu Javne ustanove Nacionalni park Brijuni«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

12.3.2021. - IZMJENA POZIVA NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 011-01/21-01/162
URBROJ: 517-10-2-21-9
Zagreb, 12. ožujka 2021.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
 
IZMJENU POZIVA NA RAZGOVOR
 
 
vezano uz POZIV NA RAZGOVOR KLASA: 011-01/21-01/162, URBROJ: 517-10-2-21-8 od 5. ožujka 2021. Razgovori će se održati u novom terminu u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


12.3.2021. - IZMJENA POZIVA NA RAZGOVOR
5.3.2021. - POZIV NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 011-01/21-01/162
URBROJ: 517-10-2-21-8
Zagreb, 5. ožujka 2021.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 14/21 od 12. veljače 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/ju imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 11. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


5.3.2021. - POZIV ZA RAZGOVOR
12.02.2021. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/u imenuje Vlada RH na razdoblje od četiri godine
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine
 
1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 • ravnatelj/ica Uprave - 1 izvršitelj/ica
 
Tekst Javnog natječaja 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta 
Obrazac prijave 
Obavijest GDPR 
 
 
Rok prijave: 12.02.2021. – 22.02.2021.
05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

 

ODLUKU

 

o djelomičnoj obustavi postupka provedbe Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 

05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (pdf)

 

 

23.12.2020.- POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/20-02/01
URBROJ: 517-10-20-6

Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezano uz Javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 134/20 dana 4. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj na razdoblje od 4 godine.

Razgovor (intervju) s kandidatom, održat će se 29. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospdarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) (pdf.)
04.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA:112-07/20-02/01
URBROJ:517-02-1-1-20-3

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/460, URBROJ: 514-U-03-01-02/6-20-2 od dana 11. studenoga 2020. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/84, URBROJ: 513-05/1-20-2, od dana 11. studenoga 2020. godine, ministar gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ce
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
 
GLAVNO TAJNIŠTVO

radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj/ica na razdoblje od 4 godine

 
12.11.2020. – Poziv na razgovor (intervju) u postupku Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja


POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 115/20 od 21. listopada 2020. godine, na web-stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na razgovor (intervju) za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako slijede:

 

-           Uprava za internacionalizaciju, Uprava za klimatske aktivnosti, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt, Uprava za energetiku, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprava za zaštitu prirode, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, Zavod za zaštitu okoliša i prirode i  Ravnateljstvo za robne zalihe  – razgovor (intervju) će se održati:

 

 • dana 17. studenoga 2020. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80/XXII kat (Velika dvorana)

 

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja biti će upućen osobno putem elektroničke pošte s točnom naznakom vremena održavanja intervjua.

Poziv na razgovor (intervju) - JN ravnatelji MINGOR (pdf)

21.10.2020. – Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/20-01/49
URBROJ: 517-02-1-1-20-1


Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine


 
Rok prijave: 21.10.2020. do 29.10.2020.
Narodne Novine - Objava