Nacrt prijedloga Uredbe o Strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (02.06.2014. - 02.07.2014.)

Osnovni način postizanja i/ili održavanju dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja u RH, sukladno preuzetim EU (Okvirna direktiva o morskog strategiji 2008/56/EZ) i međunarodnim propisima (Protokol Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjima u Sredozemlju), podrazumijeva izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/2013; članak 55., članak 56. stavak 5., članak 61. stavak 1.i i članak 268. stavak 3), definira se izrada Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te se propisuje donošenje uredbe od strane Vlade RH kojom će se odrediti polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, suradnju, provedbu i praćenje provedbe navedene Strategije te druga pitanja s time u svezi.

Obzirom da je Okvirna direktiva o morskoj strategiji transponirana u nacionalno zakonodavstvo 2011. godine kroz Uredbu o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11), nova Uredba koja će zamijeniti postojeću uključuje sve postojeće transponirane odredbe Okvirne direktive o morskoj strategiji te se nadopunjuje u dijelu koji se odnosi na obalno područje u smislu provedbe obveze iz Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem u Sredozemlju koja se odnosi na izradu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta Uredbe o Strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 2. lipnja do 2. srpnja 2014. godine.

Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću