Nacrt prijedloga Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja (03.02.2014. - 05.03.2014.)

Općim obvezujućim pravilima za uzgoj svinja uređuje se obrazac Zahtjeva za obveznike ishođenja okolišne dozvole koji obavljaju djelatnost prema točki 6.6.(b), (c) i (d), Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', broj 8/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Općih obvezujućih pravila davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca na adresu e-pošte opca.pravila@mzoip.hr ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 5. ožujka 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Općih obvezujućih pravila