Nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) (25.10.2013. - 23.11.2013.)

Republika Hrvatska je stranka UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te je obvezna svake tri godine podnositi nacionalno izvješće o njenoj provedbi.

Države stranke Aarhuške konvencije pozvane su dostaviti Tajništvu Aarhuške konvencije svoja nacionalna izvješća do kraja ove godine na osnovu čega Tajništvo izrađuje pregledno izvješće koje će biti predstavljeno na idućem 5. Sastanku stranaka (30. lipnja – 4. srpnja 2014., Maastriht, Nizozemska).

Hrvatska je, od kada je postala stranka Aarhuške konvencije 2007. godine, podnijela dva Nacionalna izvješća o provedbi Aarhuške konvencije.

Cilj je ovog III. Nacionalnog izvješća dati pregled zakonodavnih i drugih mjera koje je država poduzela za provedbu odredbi Aarhuške konvencije u razdoblju od prošlog izvješća, odnosno od 2011. godine do danas.

Nacrt III. Nacionalnog izvješća izrađen je na osnovu priloga i mišljenja Radne skupine u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa i predstavnici relevantnih tijela državne uprave, agencija, zavoda, fonda i mreže udruga koje se bave okolišem.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu III. Nacionalnog izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 25. listopada do 23. studenog 2013. godine.

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt izvješća

20.01.2014. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 III. Nacionalno izvješće o provedbi UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) ENGLESKI​

 III. Nacionalno izvješće o provedbi UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) H
RVATSKI