Priprema za tisak naljepnice za preuzimanje otpadnih baterija