Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016)
 
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016 ) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.