Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Nabava usluge 'Usluge vanjskih stručnjaka za potporu pripremi EU projekata iz zaštite prirode, Grupa 3: Usluge stručnjaka za financijske aspekte EU projekata', ev. broj: 807/02-17/01JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge 'Usluge vanjskih stručnjaka za potporu pripremi EU projekata iz zaštite prirode, Grupa 3: Usluge stručnjaka za financijske aspekte EU projekata'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 1. prosinca 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoe.hr), odnosno do 6. prosinca 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: julija.bilic@mzoe.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr ).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

07.12.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Nabava usluge izrade dokumenta 'Analiza Globalnih ciljeva održivog razvoja s nacionalnim politikama', ev. broj: 804/02-17/12JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge 'Analiza Globalnih ciljeva održivog razvoja s nacionalnim politikama'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 20. studenog 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoe.hr), odnosno do 25. studenog 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: julija.bilic@mzoe.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

05.12.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Nabava usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje i administraciju projektima iz Investicijskog prioriteta 6iii., ev. broj: 805/02-17/02JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge 'Usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje i administraciju projektima iz Investicijskog prioriteta 6iii.'

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 7. rujna 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će sedam (7) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 14. rujna 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoe.hr.

Po isteku roka od sedam (7) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

15.09.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite na lokaciji tvorničkog kompleksa brisanog subjekta DINA Petrokemija d.d., Omišalj, Poje 1., ev. broj: 806/02-17/02JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge 'Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite na lokaciji tvorničkog kompleksa brisanog subjekta DINA Petrokemija d.d., Omišalj, Poje 1'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 11. kolovoza 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 16. kolovoza 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoe.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

17.08.2017. - IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Nabava usluge izrade 'Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC)' s prilogom Treće dvogodišnje izvješće RH prema (UNFCCC), ev. broj: 804/02-17/02JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge izrade 'Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC)' s prilogom 'Treće dvogodišnje izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC)'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 23. lipnja 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 28. lipnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr  .

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

29.06.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Nabava usluge izrade dokumenta Unaprjeđenje proračuna emisija stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari za sektore industrije i graditeljstva za razdoblje 1990. - 2003. godine i 2013. godinu, ev. broj: 804/02-17/08JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge izrade dokumenta Unaprjeđenje proračuna emisija stakleničkih plinova i emisije onečišćujućih tvari za sektore industrije i graditeljstva za razdoblje 1990. - 2003. godine i 2013. godinu.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 23. lipnja 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 28. lipnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

29.06.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Uputa o planiranju i provedbi postupaka nabave robe, radova, usluga i provedbe projektnih natječaja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će do 23. lipnja 2017. godine, do kojeg roka svi zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr .

Po proteku navedenog datuma Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju zaprimljenih primjedbi i prijedloga izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Dokumenti

Nabava usluge dizajna i tiska te nabava promidžbenih materijala, ev. broj: 811/02-17/01JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 'Nabava usluge dizajna i tiska te nabava promidžbenih materijala'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 8. lipnja 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 13. lipnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr .

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

27.06.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

Nabava usluge unapređenja izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova uslijed požara, ev.broj: 804/02-17/05JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 'Unapređenje izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova uslijed požara'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 7. lipnja 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 12. lipnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

28.06.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

Nabava usluge podrške u provedbi i koordinaciji (upravljanje i administracija) Projekta potpore koordinatorima prioritetnog područja 06 Strategije EU za dunavsku regiju, ev. broj: 805/02-17/01JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 'Usluge podrške u provedbi i koordinaciji (upravljanje i administracija) Projekta potpore koordinatorima prioritetnog područja 06 Strategije EU za dunavsku regiju'.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine', 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 12. svibnja 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 17. svibnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

18.05.2017. - Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)

 

 

Nabava usluga vanjskih stručnjaka za potporu pripremi EU projekata iz zaštite prirode, ev. broj: 807/02-17/01JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 'Usluge vanjskih stručnjaka za potporu pripremi EU projekata iz zaštite prirode'.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 6. travnja 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
 • Nacrt dokumentacije o nabavi;
 • Prilog - ESPD-obrazac;
 • Troškovnik Grupe 1: Usluga stručnjaka za koordinaciju aktivnosti vezanih uz EU projekte;
 • Troškovnik Grupe 2: Usluga stručnjaka za pripremu EU projekata;
 • Troškovnik Grupe 3: Usluga stručnjaka za financijske aspekte EU projekata;
 • Troškovnik Grupe 4: Usluga stručnjaka za operativne aktivnosti vezane za EU projekte.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 11. travnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

13.04.2017. - IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)