Potpisan Sporazum o suradnji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske gorske službe spašavanja

Danas je u prostoru posjetiteljskog centra „Podzemni grad Paklenice“ potpisan Sporazum o suradnji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske gorske službe za spašavanje (HGSS). Sporazum je u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja potpisao ministar Damir Habijan, a u ime HGSS-a pročelnik Josip Brozičević. Predmetnim Sporazumom osigurava se financijska potpora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja HGSS-u u iznosu od 150.000,00 eura za potrebe ulaganja u operativne kapacitete i učinkovitost HGSS-a te ulaganja u razvoj strateškog pristupa sigurnosti posjetitelja, zaštite prirode i okoliša na zaštićenim i teško pristupačnim prostorima.

Tom prigodom ministar Habijan istaknuo je značaj i doprinos HGSS-a za sigurnost ljudi i zaštitu prirode, ali i ukazao na potrebu izmjene zakonske regulative koja uređuje njihovu djelatnost.“ Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja donesen je 2006. godine, a u budućnosti treba razmisliti o njegovim izmjenama i dopunama. Ovih 150 tisuća eura malen je doprinos vašem radu, no treba osigurati financijsku sigurnost HGSS-u“, rekao je ministar Habijan.

Pročelnik Josip Brozičević naglasio je kako će dobivena sredstva HGSS utrošiti na obnavljanje i nabavku opreme za spašavanje, publikacije i program djelovanja. Značajan dio sredstava bit će usmjeren na edukacije operatera helikoptera, koji pomaže u long line tehnikama. Akcije HGSS odvijaju se na nepristupačnim terenima i radi se uglavnom o životno ugroženim osobama.

„NP Paklenica prepoznat je kao pravo mjesto za potpisivanje ovako važnog sporazuma, jer NP Paklenica ima najdužu suradnju u Hrvatskoj s HGSS-om. Naime, preko 20 godina organizira dežurstva HGSS-a, što je bitno povećalo sigurnost penjača i posjetitelja“, istaknula je ravnateljica NP Paklenica Natalija Andačić.

Projektne aktivnosti HGSS-a rezultat su godišnjih aktivnosti ustrojstvenih jedinica HGSS-a koje se usko vezuju uz pripremne i preventivne aktivnosti čiji se krajnji cilj ogleda kroz povećanje stupnja sigurnosti i smanjenje potencijalnih rizika. HGSS broji ukupno 25 ustrojstvenih jedinica, teritorijalno raspoređenih po Republici Hrvatskoj. Od ukupnog broja, njih 16 u sklopu svoga redovnog rada i djelovanja provodi potrebne aktivnosti i na zaštićenim prostorima RH. Sukladno navedenom, sva zaštićena područja RH dio su djelovanja i provedbe predmetnih aktivnosti jedne ili više HGSS stanica. Pojedini parkovi imaju sklopljen ugovor s HGSS-om kojim se HGSS obavezao na dežurstva u vrijeme ljetne sezone.

Stranica