Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za modernizaciju hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže

Slika: Stup distribucijske mreže / © HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 14. veljače 2024. potpisalo je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija hrvatske distribucijske elektroenergetske mreže“ koji se sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Važnost projekta vrijednog 286 milijuna eura, od kojih su 156 milijuna eura bespovratna sredstva iz NPOO-a, očituje se u financiranju modernizacije i digitalizacije elektroenergetskog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora uz ugradnju najmanje 40.000 naprednih brojila sa sustavom koji smanjuje gubitke na prijenosnoj mreži. Također, projektom se planira ulaganje u modernizaciju dalekovoda i pripadajuće infrastrukture unutar Natura 2000 područja, zamjena postojećih i izgradnja novih dionica podmorskih kabela u distribucijskoj mreži za napajanje otoka te proširenje napredne mreže na područja s razvojnim posebnostima koja uključuju regionalne i lokalne samouprave kao što su otoci i mjesta s malim brojem korisnika udaljena od trenutne mreže.
 
Projekt će sukladno Zakonu o energiji (članka 16., stavak 1.) i Zakonu o tržištu električne energije (članka 4., stavak 3.) provoditi HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS d.o.o).
 

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


Stranica