Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u prosincu 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo je u tri pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga. 
 
1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.
 
Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.
 
Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec prosinac 2023. možete pogledati ovdje.  Izvor: Državni zavod za statistiku.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini obrađuje i objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna 2022.
 
Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,37 kuna), u studenom 2023.  1.009,59 eura (7.606,76 kune), a u prosincu 2023. vrijednost košarice iznosi 1.010,29 eura (7.612,03 kuna). 


Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice prosječne cijene u prosincu 2023. u odnosu na studeni 2023. godine povećane su za 0,1%, a cijene košarice u prosincu 2023. u odnosu na rujan 2022. povećane za 6,9% a na godišnjoj razini u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. prosječne cijene povećane su za 6,6%.

Najveći doprinos ukupnom mjesečnom povećanju iznosa vrijednosti košarice od 0,1% u prosincu u odnosu na studeni 2023. došao je zbog povećanja maloprodajnih cijena kod devet grupa proizvoda i usluga košarice. 

Učinak ukupnog poskupljenja vrijednosti košarice u prosincu umanjen je zbog pojeftinjenja kod sedam skupina proizvoda u prosincu u odnosu na studeni 2023.  

Analizirajući cijene košarice dolazimo do zaključka da je već od prvog kvartala 2023. godine došlo do smanjenja cijena ulja, mlijeka, jaja i mesa što se može pripisati Vladinim mjerama za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, a u srpnju je zbog sezonskog karaktera došlo i do smanjenja cijena povrća. Od rujna i listopada 2023. izraženo je smanjenje cijena kod još većeg broja proizvoda zahvaljujući Odluci o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo Vlade RH („Narodne novine“, broj: 107/2023-1531) koja je stupila na snagu 18. rujna 2023. 

a) Ukupan porast cijena vrijednosti košarice u prosincu u odnosu na studeni 2023. zabilježen je kod sljedećih devet skupina proizvoda i usluga košarice:

Cijena kokošjih jaja na mjesečnoj razini, u prosincu u odnosu na studeni porasla je za 1,9% pa tako cijena 10 komada kokošjih jaja u prosincu 2023. iznosi 2,69 eura (20,30 kuna). Ta cijena je u odnosu na rujan prošle godine veća za 15,9% kada je iznosila 2,32 eura (17,46 kune), ali istovremeno ako promatramo na godišnjoj razini, u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. cijena je smanjena za 5,9%.  


Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


U skupini Proizvodi za osobnu higijenu i njegu u prosincu u odnosu na studeni nakon prošlomjesečnog pada cijena, zabilježen je porast cijena za 1,4%. U tome je cijena četkice za zube povećana 3,9%, kreme za lice za 3,4%, gela za tuširanje za 1,1% te cijena paste za zube u tubi za 0,8%. Istovremeno je u ovoj skupini smanjena cijena tekućeg sapuna s pumpicom za 4,0% i  cijena šampona za kosu za 0,8% na mjesečnoj razini.
 
Cijene u Skupini Alkoholna pića porasle su za 1,2%. U prosincu u odnosu na studeni došlo je do porasta cijena bijelog vina za 1,5%, a cijena svijetlog piva u boci nije se mijenjala u odnosu na studeni.   
 
Skupina Ugostiteljske usluge bilježi porast cijena u prosincu u odnosu na studeni i to za 1,1%. U toj skupini na mjesečnoj razini porasle su cijene porcije juhe za 1,4%, porcije špageta za 1,2%, porcije bečkog odreska s prilogom za 1,2%, porcije pizze srednje za 0,9%, šalice kave espresso za 0,6% te cijene 2 dl voćnog soka za 0,4%.Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


Skupina Ribe i riblji proizvodi bilježi porast cijena u prosincu na mjesečnoj razini za 0,6% u kojoj je zabilježen porast cijena smrznutog filea oslića za 2,3% dok je istovremeno smanjena cijena sardina u ulju bez dodataka za 3,4% i tune bez dodataka u konzervi za 0,3%.
 
Cijene u skupini Kruh i proizvodi od žitarica u prosincu u odnosu na studeni 2023. porasle su za 0,5%. Unutar te skupine su povećane cijene bijele riže za 3,1% i kukuruznih pahuljica za 0,3%.  Cijene krafni smanjene su za 1,4%, pšeničnog brašna bijelog za 1,3% i miješanog kruha za 0,6%. Ostale cijene u ovoj skupini nisu se mijenjale u prosincu u odnosu na studeni: cijene pšenične krupice obične, kruha od bijelog pšeničnog brašna, polubijelog kruha, peciva, tosta i tjestenine.
 
 
Cijene u skupini Ostale usluge porasle su za 0,3%. Tome je pridonio porast cijena: ulaznica za kino za 6,1%, usluga pedikera za 1,6%, kemijskog čišćenja košulja za 1,3%, kemijskog čišćenja hlača 1,0%, redovnog godišnjeg servisa plinskog bojlera za 0,8%, strojnog pranja automobila izvana za 0,8% te ženskog šišanja sa pranjem kose i fen frizurom za 0,2%. Ostale cijene u ovoj skupini nisu se mijenjale u prosincu u odnosu na studeni: cijene muškog šišanja bez pranja kose, klasične masaže cijelog tijela, ulaznica za kazalište, mjesečne članarine za korištenje teretane, ulaznica za bazen, tečaja stranog jezika i naknade za vođenje tekućeg računa.
 
U skupini Bezalkoholnih pića cijene su porasle za 0,1%. Porast cijena zabilježen je kod čaja u filter vrećici za 1,6% i mljevene kave s kofeinom za 1,3%. Kod svih ostalih proizvoda koji se nalaze u ovoj skupini zabilježeno je sniženje cijena. Primjerice cijena mineralne gazirane vode u plastičnoj boci snižena je za 1,1%, prirodne negazirane mineralne vode u plastičnoj boci za 1,1%, prirodnog voćnog soka za 1,1%, gaziranog bezalkoholnog napitka za 0,5% te voćnog sirupa za 0,3%. 
 
Proizvodi i usluge u skupni Zdravlje na mjesečnoj razini u prosincu u odnosu na studeni 2023. bilježe porast cijena za 0,1%. U tome je porasla cijena sirupa za ublažavanje kašlja za odrasle za 0,4%, cijena tableta za snižavanje tjelesne temperature za 0,3% i cijena stomatološke usluge čišćenja zubnog kamenca u privatnoj praksi za 0,3%. Cijene laboratorijske pretrage krvne slike i cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja ostale su iste kao u studenom.
 
b) Da bi porast cijena košarice u prosincu bio tako mali na mjesečnoj razini pridonio je pad cijena slijedećih skupina proizvoda i usluga:  
Skupina Ulja i masti bilježi pad cijena u prosincu u odnosu na studeni za 4,0%. U okviru ove skupine snižena je cijena maslaca za 6,3% i cijena suncokretovog ulja za 1,4% (cijena ulja na godišnjoj razini snižena je za 27,4%), dok je cijena stolnog margarina ostala ista kao u studenom 2023.Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Cijene u skupni Voće nastavljaju bilježiti pad cijena nakon nekoliko uzastopnih mjeseci. Tako i u prosincu u odnosu na studeni cijene su pale za 3,2%. U toj skupini najviše je pala cijena naranči za 14,4% i cijena limuna za 2,9%, dok su cijene jabuka su porasle za 4,2%, a cijene banana su porasle za 3,6%.   


Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi u prosincu u odnosu na studeni 2023. zabilježen je pad cijena za 1,9% (na godišnjoj razini cijene su snižene za 12,8%). Po proizvodima u skupini snižena je cijena sirnog namaza bez dodataka za 2,6%, polutvrdog sira za 2,2%  i trajnog mlijeka za 1,0%, dok se cijene svježeg mlijeka i cijene običnog jogurta u čašici nisu mijenjale.  
 
U skupini Proizvoda za čišćenje i održavanje na mjesečnoj razini zabilježen je pad cijena i to za  1,8%. Tome su pridonijele niže cijene deterdženta za strojno pranje rublja koje su snižene za 2,1% i cijene tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa smanjene su za 0,7% u prosincu u odnosu na studeni.
 
Skupina Meso i mesni proizvodi bilježi pad cijena u prosincu u odnosu na studeni za 0,9%. Pad cijena zabilježen je kod cijena mortadele za 4,3%, slanine za 2,7%, čajne kobasice za 2,5%, šunke u ovitku za 1,0%, posebne salame za 0,4%, svinjskih kotleta sa kostima za 0,2%. Istovremeno su povećane cijene telećih rebara za 5,2%, paštete za 1,7%, hrenovki bez dodataka za 1,1%, junetine s kostima za 0,9% i svinjskog buta bez kosti za 0,9%, dok se cijene pileta nisu mijenjale.
 
Nakon značajnog sniženja cijena povrća prošlih mjeseci i u prosincu u odnosu na studeni skupina  Povrće bilježi pad cijena za 0,6%. Tome najveći doprinos daju niže cijene: rajčica za 8,1%, crvenog luka za 6,0%, krumpira za 3,1%, tikvica za 1,8%, konzerviranih krastavaca za 0,8%, šampinjona za 0,6% i brokule za 0,3%. Povećane su cijene slatkog zelja za 12,3%, paprike za 6,3%, mrkve za 1,0% i suhog graha za 0,9%  u odnosu na studeni 2023.

U prosincu 2023. u odnosu na studeni u skupini Ostali prehrambeni proizvodi zabilježen je pad cijena za 0,3%. Tome je pridonio pad cijena: majoneze u vrećici za 4,5%, šećera za 1,6%, prirodnog meda za 1,4% i napolitanki za 1,0%. U skupini su povećane cijene: džema za 3,5%, kuhinjske soli za 1,2%, mliječne čokolade bez dodataka za 1,0%, dječje instant hrane za 0,9%, čipsa u vrećici za 0,5% i vegete obične za 0,5%.  Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za prosinac 2023. su kako slijedi:  
3. Web stranica „Kretanje cijena“ potrošačima omogućuje na jednom mjestu informacije o kretanju maloprodajnih cijena osnovnih 78 kategorija proizvoda koji čine osnovnu potrošačku košaricu. Podatke je moguće pretraživati kroz različite filtere, prema trgovcu, prema kategoriji proizvoda te prema filterima: pojeftinilo, poskupilo, na akciji, zadržalo cijenu. Cijene se ažuriraju svakih 15 dana, odnosno 15-tog u mjesecu te zadnji dan u mjesecu i uspoređuju u odnosu na 31. prosinac 2022. za trgovačke lance koji redovito dostavljaju maloprodajne cijene za objavu (KTC, Tommy, Konzum).
 
 
  

Stranica