2. veljače - Svjetski dan vlažnih staništa

U petak, 2. veljače obilježava se Svjetski dan vlažnih staništa. Na taj je dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa.

Republika Hrvatska potpisnica je Ramsarske konvencije od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu nalaze se Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

Tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa je „Vlažna staništa i dobrobit ljudi“.

Vlažna staništa i ljudi su spojeni život. Vlažna staništa su ključna za naš život, bilo to kroz izvore čiste vode, kao izvor hrane ili štiteći nas od ekstremnih vremenskih prilika.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače. Time se podiže svijest ljudi o važnosti močvarnih područja i drugih vlažnih staništa.

Vlažna staništa čine ekosustave koji se ubrajaju među najproduktivnija i biološki najbogatija područja na Zemlji, ali su i među najugroženijima. Uz njih je vezano više od 40 posto vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50 posto svih vlažnih staništa u svijetu.

Osim što ona predstavljaju staništa brojim biljnim i životinjskim vrstama, ova staništa nas štite od klimatskih promjena, prirodne su retencije za visoke vodne valove, filtriraju vodu i značajan su prirodan spremnik CO2. Vlažna staništa Odranskog polja, Mokrog polja, Lonjskog polja, Kopačkog rita i Zelenika prirodne retencije s kapacitetom većim od 2 milijarde m3 hrvatski su primjer primjene rješenja temeljenih na prirodi za zaštitu od poplava.

Naše djelovanje usmjereno je na zaštitu preostalih očuvanih vlažnih staništa i obnovu degradiranih.

Tako se u Republici Hrvatskoj pripremaju vrlo važni projekti kojima je cilj obnova vlažnih staništa. Posebno je potrebno istaknuti projekt uspostave zapornice na kanalu Prosika u Parku prirode Vransko jezero kako bi se spriječilo zaslanjenje Vranskog jezera, zatim projekt obnove vodenih površina Parka prirode Kopački rit te uklanjanje nepotrebnih umjetnih pregrada i obnove sedrenih barijera u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Ovogodišnji svjetski dan vlažnih staništa Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obilježit će početnom konferencijom projekta Improve River Life. Projekt su osmislili i provode stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zajedno s partnerima iz Hrvatskih voda, Javne ustanove More i krš te Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Aktivnosti projekta su usmjerene na obnovu staništa i populacija mekousne pastrve u rijekama Jadro i Vrljika. Uz ostalo, kroz projekt će se ukloniti umjetne pregrade koje nisu u funkciji kako bi se osigurala prohodnost za neometano nizvodno i uzvodno kretanje ribljih vrsta. Bit će izrađen i katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te će se identificirati prioritetne lokacije za osiguravanje povezanosti riječnog toka. Projektna iskustava i znanja podijelit će se s kolegama iz susjednih država, osobito Bosne i Hercegovine, a sve kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u slijevu Neretve za očuvanje mekousne kao endema ovog područja.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći više informacija o obilježavanju ovog dana na svjetskoj razini: www.worldwetlandsday.org


Stranica