Održana konferencija "Budućnost dunavske regije: zelena tranzicija i kružno gospodarstvo"

U sklopu posjeta zastupnika zemaljskog parlamenta i državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, rada i turizma Baden-Württemberga dr. Patricka Rappa, koji s delegacijom Savezne države  Baden – Würtemberga, 21. i 22. rujna 2023. boravi u posjetu Republici Hrvatskoj, održana je konferencija pod nazivom “Budućnost dunavske regije: zelena tranzicija i kružnobiogospodarstvo“. Okosnica Konferencije bilo je povećanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva – klimatska neutralnost, opskrba sirovinama i novi poslovni modeli. Konferencija je organizirana od strane Koordinatora Prioritetnog područja 8 Dunavske strategije (Hrvatska i Baden-Württemberg) koji se bavi pitanjima jačanja gospodarstava ove regije.

Zelena tranzicija odgovor je društva na ubrzane emisije stakleničkih plinova i druge uzroke klimatskih promjena, a države dunavske regije dodatno su pogođene i posljedicama rata u Ukrajini, poglavito u smislu povećanja cijena energije te prekinutog lanca  vrijednosti u dijelu pristupa sirovinama i tržištima. Ove promjene potiču makroregionalne strategije, uključujući i Dunavsku, na jačanje regionalnog razvoja učinkovitijim korištenjem svojih resursa, odnosno preusmjeravanje svojih gospodarstava prema konceptu kružnog biogospodarstva. Time se tvrtkama pomaže u postizanju klimatske neutralnosti, sigurnije opskrbe sirovinama iz regionalnih izvora, ali i novih poslovnih modela.

Na konferenciji su prezentirane dobre prakse iz područja biogospodarstva drugih makroregija te se ukazalo na činjenicu da je dunavska regija atraktivno područje za razvoj projekata iz područja kružnog biogospodarstva. Kao najveći izazov nameću se mogućnosti financiranja. Naime, većina europskih programa potpore usmjerena je prema istraživanju i inovacijama, a znatno manje prema komercijalizaciji i održivim lancima vrijednosti. Naglašeno je kako je uključenost privatnih investitora i banaka u kružno biogospodarstvo u Dunavskoj regiji uglavnom povezano s velikim „biorafinerijama – projektima zelene infrastrukture” koji su izvan dosega malih i srednjih poduzeća, a koji se smatraju nositeljima razvoja gospodarstva.

Konferenciju su zatvorili državni tajnik Hrvoje Bujanović i državni tajnik Patrick Rapp. Državni tajnik Bujanović naglasio je važnost Dunavske strategije za Republiku Hrvatsku te ukratko prezentirao mjere kojima Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastoji poticati održivi rast temeljen na učinkovitom korištenju resursa, kružnom gospodarstvu, čistim industrijama i novim tehnologijama. Državni tajnik Patrick Rapp zahvalio je domaćinima na organizaciji konferencije, naglasivši kako osobito u području kružnog biogospodarstva, razina primjene i implementacije u dunavskoj regiji jako varira te kako su konferencije ovakvog tipa u skladu s potrebom za dijeljenjem iskustava, dobrih praksi,  kao i  zajedničkim radom na projektima za razvoj novih rješenja, specifičnih za svaku pojedinu zemlju dunavske regije.

U sklopu posjeta, državni tajnik Bujanović i državni tajnik Rapp, s izaslanstvima, održali su bilateralni sastanak na temu zajedničkih područja suradnje Hrvatske i Baden-Württemberga, kao što su suradnja unutar Dunavske strategije, energetika, uporaba vodika, digitalna transformacija, umjetna inteligencija, status provedbe Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (posebno u pogledu digitalizacije/transformacije), stanje industrije, uloga IT sektora i ostalo.

Stranica