Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u siječnju 2023.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo je u dva pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru, koje traje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.
 
1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.
 
Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.
Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec siječanj 2023. možete pogledati ovdje.  Izvor: Državni zavod za statistiku.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna.
 
Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,29 kuna), u prosincu 947,43 eura (7.138,35 kuna), a u siječnju 2023. vrijednost košarice iznosi 958,31 eura (7.220,37 kuna).  
 
Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice, prosječne cijene u siječnju 2023. u odnosu na prosinac 2022. godine povećane su za 1,1%, a u odnosu na rujan za 1,4%.
 
Rezultati praćenja cijena ukupne košarice u siječnju 2023., uspoređujući ih s podacima iz prosinca 2022. godine pokazuju da je kod 28 proizvoda i 1 usluge iz košarice proizvoda, cijena snižena u odnosu na prosinac.
 
Isto tako praćenjem cijena košarice u siječnju ove godine zabilježilo je da se cijena kod slijedećih proizvoda i usluga: hrenovke bez dodataka, šećer, laboratorijske pretrage-kompletna krvna slika, dopunsko zdravstveno osiguranje te naknada za vođenje tekućeg računa nije mijenjala, tj. ostala je na razini cijene iz prosinca.
 
Kod ostalih proizvoda zabilježen je rast cijena u siječnju 2023. u odnosu na prosinac 2022., a najveći porast je kako slijedi:
 
Cijene u skupini Ribe i riblji proizvodi u siječnju u odnosu na prosinac bilježi najveći porast po skupinama i iznosi 2,9% u čemu su cijene filea smrznutog oslića porasle za 3,7%, tune u konzervi bez dodataka za 2,8% i sardine u ulju bez dodataka za 0,1%. 
 
Kod Ostalih prehrambenih proizvoda zabilježen je porast cijena u siječnju u odnosu na prosinac za 2,8% (u tome povećana je cijena prirodnog meda za 4,6%, džema za 4,0%, cijena majoneze u vrećici za 2,7%, cijena čipsa u vrećici za 2,5%, cijena napolitanki za 2,2%, cijena mliječne čokolade bez dodataka za 1,7%, cijena dječje instant hrane za 0,9%.
 

 

 
 
Skupina Ugostiteljske usluge zabilježila je porast cijena za 2,6% (u tome: šalica kave espresso za 4,7%, porcija juhe za 3,8%, pizza srednja za 3,4%, voćni sok 2 dl za 3,2%, porcija bečkog odreska s prilogom za 2,1%).
 
Povećana je cijena kokošjih jaja u siječnju u odnosu na prosinac za 2,3%, cijena kokošjih jaja u siječnju u odnosu na rujan ukupno je povećana je za 26,1%% sa 2,32 eura (17,46 kuna) u rujnu na 2,92 eura (22,02 kune) u siječnju.
 
U skupini alkoholnih pića cijene su porasle kod bijelog vina za 2,2% i cijene svijetlog piva u boci za 0,9% a kod bezalkoholnog pića cijena prirodne negazirana vode u plastičnoj boci za 2,1%, mineralne gazirane vode u plastičnoj boci za 1,4% te prirodnog voćnog soka za 1,3%.
 
U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi povećana je cijena polutvrdog sira za 2,4% i jogurta običnog u čašici za 0,9% što je utjecalo da cijela skupina proizvoda Mlijeko i mliječni proizvodi zabilježi povećanje za 1,7%.
 

 
 
 
Skupina Meso i mesni proizvodi nakon prošlomjesečnog pada cijena ovaj mjesec bilježi rast cijena u košarici proizvoda u odnosu na prosinac i to za 1,4% (u tome: mortadela za 4,1%, teleća rebra za 4,1%, pašteta za 3,7%, čajna kobasica a 3,6%,  šunka u ovitku za 2,2%).
 
Cijene proizvoda za čišćenje i održavanje u kućanstvu u siječnju u odnosu na prosinac porasle su za 1,2%, najviše deterdžent za strojno pranje rublja za 1,3%.
 
Veći dio cijena usluga iz skupine Ostale usluge u siječnju u odnosu na prosinac povećana je te povećanje za skupinu iznosi 1,2%. Najviše je povećana cijena mjesečne članarine teretane za 5,0%, muškog šišanja bez pranja kose za 3,6%, cijena ulaznica za bazen za 3,0%, cijena ženskog šišanja sa pranjem kose i fen frizurom za 2,8%, kemijsko čišćenje hlača za 2,7%, cijena godišnjeg servisa plinskog bojlera za 2,4%, usluga pedikera za 2,3%.
 
Cijene u skupini Zdravlje porasle su 1,0% (u tome najviše: stomatološka usluga-čišćenje zubnoga kamenca za 3,3% te sirup za ublažavanje kašlja za odrasle za 1,8%).
 
Skupina Ulja i masti u siječnju u odnosu na prosinac bilježi rast cijena za 0,9% u okviru koje je najveći rast cijene zabilježen kod margarina za 2,9% te maslaca za 1,7%.
 
U skupini Kruh i proizvodi od žitarica za 0,1% (u tome: kruh miješani za 3,0%, kruh bijeli za 2,2%, tjestenina za 1,7%, kruh polubijeli za 0,9%, tost za 0,7%).
 

 
 
U Skupini Povrće u siječnju u odnosu na prosinac povećane su cijene mrkve za 24,8%, krumpira za 8,5%, rajčice za 8,7%, crvenog luka za 2,9%, konzerviranih krastavaca za 2,8%.
 
Istovremeno u Skupini Povrće je u siječnju zabilježen pad cijena kod tikvica za 13,0%, slatkog zelja za 10,2%, kelja za 8,2%, brokule za 1,7%, što je ublažilo mjesečni rast cijena skupine povrće koji iznosi 0,4%.
 
Pad cijena u siječnju 2023 u odnosu na prosinac 2022. godine zabilježen je kod sljedeće dvije skupine proizvoda:
 
Skupina Voće bilježi najveći pad cijena u siječnju u odnosu na prosinac i to za 4,8% (u tome: najviše je pala cijena naranči, za 12,0%, limuna za 6,6% i jabuka za 2,5%).
 
Skupina proizvoda za osobnu higijenu i njegu također bilježi pad cijena u siječnju u odnosu na prosinac u košarici za 1,0%  u tome najveći pad zabilježen je kod cijene šampona za kosu za 2,7%, gela za tuširanje za 2,5%, tekućeg sapuna za 2,1% te paste za zube za 1,5%.
 
 
2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za siječanj 2023. su kako slijedi:  

Stranica