Pravni okvir za uspostavu Modernizacijskog fonda


Modernizacijski fond uspostavljen je donošenjem Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive EU 2018/410 od 14 ožujka 2018 –konsolidirana verzija na razini Europske unije, te je pravni temelj za provedbu u Republici Hrvatskoj uspostavljen donošenjem Zakona o klimatskim promjenama:
 
Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive EU 2018/410 od 14 ožujka 2018 –konsolidirana verzija.
 
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1001 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda kojim se podupiru ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članica
 
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19)