Ministar Filipović na izvanrednom sastanku Vijeća za energetiku u Bruxellesu

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović sudjelovao je danas na izvanrednom sastanku Vijeća za energetiku u Bruxellesu. Glavna i jedina točka dnevnog reda na sastanku ministara i ministrica energetike zemalja Europske unije bio je prijedlog uredbe Vijeća o privremenom mehanizmu za korekciju tržišta plina.

Prijedlog je privremena hitna mjera na temelju koje se uvodi mehanizam za tržišne korekcije cijena na određenim burzama plina u okviru virtualne lokacije Title Transfer Facility (TTF).

Ministri su tijekom intenzivnih rasprava u plenarnom i više grupnih formata razmatrali osnovne elemente prijedloga - obuhvat, visinu cijene, aktivaciju i moguću reviziju, pri čemu je ministar Filipović naglašavao stajalište kojim bi se kroz obuhvat i visinu cijene odnosno aktivaciju mehanizma postigla najpovoljnija korist za građane i gospodarski sektor.

Ministri su se dogovorili da će se konačni dogovori oko posljednjih otvorenih pitanja nastaviti na idućem redovnom sastanku Vijeća za energetiku 19. prosinca. 

Stranica