Obavijest o polaganju ispita za vodočuvara

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, sukladno članku 3. Pravilnika o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (Narodne novine broj 116/21) određuje mjesto i vrijeme polaganja ispita za vodočuvare i to:
 
  • 13. listopada 2022. (četvrtak) s početkom u 11:00 sati, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
  • 9. studenog 2022. (srijeda) s početkom u 11:00 sati, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Prijavu za polaganje ispita za vodočuvara podnose Hrvatske vode na posebnom obrascu -  Prilog 1 uz Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (Narodne novine broj 116/21).

Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se preslika identifikacijske isprave i preslike dokaza o stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Prijave se podnose u pravilu za više pristupnika, a iznimno i za jednog pristupnika, u roku od najmanje 60 dana prije ispitnog roka.

Za pristupnike Ministarstvo organizira pripremu polaganja ispita za vodočuvare putem seminara, a o održavanju kojeg će pristupnici biti naknadno obaviješteni.  

Ministarstvo priprema literaturu za provođenje seminara koja će biti dostavljena pristupnicima najkasnije 30 dana prije ispitnog roka.

Preporučena literatura:
Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19)
Državni plan obrane od poplava (Narodne novine, broj 84/10)
Glavni provedbeni plan obrane od poplava (web stranica Hrvatskih voda, www.voda.hr)
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine, broj 5/11)

Stranica