1.4.2022. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).
 
Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
„Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3), 22.4.2022.

 
Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3) održat će se u petak, 22. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte zaključno s 21. travnja 2022. do 12 sati, ili do popunjenja kapaciteta. 

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: nov@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu novoosnovani MSP“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vašu mail adresu ćete zaprimiti poveznicu za radionicu na platformi MS Teams. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin. Na mrežnoj stranici https://mingor.gov.hr/ biti će objavljena prezentacija s provedene radionice.
 
 
OBAVIJEST (20. travnja 2022.)
Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)
 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 20. travnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 

Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 22. travnja 2022.
 
Slijedom održane virtualne radionice poziva „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (NPOO.C1.1.2. R2-I3.01) održane 22. travnja 2022., obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici:
 
prezentacija "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" 
 
Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poveznici:
 
Poveznica na YT kanal MINGOR-a
 

OBAVIJEST (11. svibnja 2022.)
Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 2. Izjava Prijavitelja – usklađenje s Uputama za prijavitelje
 • Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac :
- u kartici Projekt – Upute za popunjavanje u poljima ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
- u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 

OBAVIJEST (31. svibnja 2022.)
Objava o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva.

Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022.

O slijedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.
 
OBAVIJEST (11. srpnja 2022.)
 
Nastavno na obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 31. svibnja 2022. godine o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva, obavještavamo prijavitelje kako će novi otvoreni poziv, u modalitetu privremenog poziva biti objavljen u utorak, 12. srpnja.


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.