Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni propisom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.

U nastavku su dostupni podaci kojima raspolaže Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te uvjeti njihova korištenja. Za više informacija molimo da se obratite službeniku za informiranje.
 
OTVORENI PODACI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA:

 
DJELOMIČNO OTVORENI PODACI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA:  
NISU JAVNO DOSTUPNI PODACI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA:
  • Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene
  • Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava