31. 12. 2021. - JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/21-02/01
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-6
Zagreb, 30. prosinca 2021.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-02/21-01/801, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-04 od 21. prosinca 2021. godine i Ministarstva financija: KLASA: 100-01/21-01/194, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 28. prosinca 2021. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
 
Tekst Javnog natječaja 
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje
Obrazac prijave za natječaj
Obavijest GDPR

Rok prijave: 1. 1. 2022. – 10. 1. 2022. 
Narodne novine - Objava
 
Rješenja o prijmu:
 1. A. Vukić – Rješenje o prijmu u državnu službu
 2. A. Zukanović – Rješenje o prijmu u državnu službu
 3. D. Hlavati - Rješenje o prijmu u državnu službu
 4. I. Vuković - Rješenje o prijmu u državnu službu
 5. I. Petrač - Rješenje o prijmu u državnu službu
 6. J. Pejić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 7. L. Ercegovac - Rješenje o prijmu u državnu službu
 8. M. Heder - Rješenje o prijmu u državnu službu
 9. M. Kralj Kopić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 10. M. Lastrić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 11. M. Vujanović - Rješenje o prijmu u državnu službu
 12. T. Horvatić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 13. T. Ćaćić - Rješenje o prijmu u državnu službu
 14. V. Gačar - Rješenje o prijmu u državnu službu
 15. V. Kukavica - Rješenje o prijmu u državnu službu