Terme Sveti Martin – prvi hotel s EU Ecolabel znakom za okoliš

Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti, Dunja Mazzocco Drvar, uz ministricu turizma i sporta, Nikolinu Brnjac, Termama Sveti Martin na Muri svečano je dodijelila znak za okoliš EU Ecolabel. Znak EU Ecolabel se dodjeljuje održivim proizvodima i uslugama kojima se potiču inovacije te pridonosi cilju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. i kružnom gospodarstvu.
 
Vlada Republike Hrvatske promiče i ulaže u razvoj zelenog i održivog turizma kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti i Višegodišnji financijski okvir, koji omogućuju sufinanciranje tranzicije sektora prema zelenom i klimatski održivom upravljanju.
 
Za stjecanje znaka EU Ecolabel potrebno je udovoljiti strogim mjerilima, a sam znak jamči optimizirano upravljanje okolišem, smanjenu potrošnju energije i emisija CO2 zahvaljujući uštedama energije, upotrebi učinkovitih uređaja i obnovljivih izvora energije, smanjenu potrošnju vode, smanjenu upotrebu kemikalija i pesticida, smanjeno nastajanje otpada i optimizirano gospodarenje otpadom, smanjene emisije iz prometa te ograničeno rasipanje hrane.
 
Tijekom svečane dodjele istaknuto je kako je znak EU Ecolabel jamac da se radi o najboljima na tržištu, u smislu ekološke učinkovitosti, što je izuzetno važno i za jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Istaknuto je kako je ulaganje u tranziciju prema zelenom turizmu imperativ ako želimo ispuniti zacrtane ciljeve zaštite okoliša i ostvariti klimatske ambicije.
 
Više informacija o EU Ecolabelu možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/eko-oznake/1412

Stranica