Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača - razrješenje i imenovanje dijela članova

Temeljem članka 125. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, br. 57/19) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_57_1075.html.
 
Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske i jedno je od važnijih nositelja politike zaštite potrošača, a čine ga predstavnici državnih i regulatornih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, trgovačkog suda, udruga za zaštitu potrošača i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.
 
Točkom IV. stavkom 2. navedene Odluke propisano je da se članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, iz redova predstavnika udruga za zaštitu potrošača, predlažu temeljem objavljenog Javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.
 
Predmetni Javni poziv objavljen je 1. srpnja 2019. godine - https://mingor.gov.hr/zatvoreni-javni-pozivi/javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/7522, slijedom kojeg je u skladu s Odlukom o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača KLASA: 330-01/19-01/386, URBROJ: 526-05-02-03-01/4-19-66 od 2. rujna 2019. gđa Ana Knežević predložena za članicu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača kao predstavnica udruge za zaštitu potrošača. Vlada Republike Hrvatske je donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, broj 104/19) kojim je i gđa Ana Knežević imenovana članicom Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2085.html.
 
Obzirom da točka II. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, br. 57/19) omogućuje sudjelovanje tri predstavnika udruga za zaštitu potrošača u radu Vijeća, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisalo je 11. prosinca 2020. Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača - https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/11-12-2020-ponovljeni-javni-poziv-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/7527, a 14. siječnja 2021. Ispravak ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača - https://mingor.gov.hr/14-1-2021-ispravak-ponovljenog-javnog-poziva-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/7538.
 
Slijedom navedenog te temeljem Odluke o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 517-08-02-02-02-21-27 od 30. ožujka 2021., Vlada Republike Hrvatske je donijela Rješenje o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“ broj 45/21) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_902.html te Rješenje o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“ broj 45/21) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_903.html.
 
Cjeloviti popis članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača dostupan je na središnjem portalu za potrošače Sve za potrošače - https://www.szp.hr/sve-potrosacke-teme-na-jednom-mjestu/nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/popis-clanova/209.

Stranica