Objavljen Poziv razminiranja i zaštite šuma u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije „Karlovac Karst“

U petak, 26. ožujka 2021., objavljen je Poziv „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst“ (referentni broj Poziva: KK.06.5.3.03) u okviru Specifičnog cilja 6iii3 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.
 
Opći cilj projekta je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma na kršu, u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije, i obuhvaća područje od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u tri općine - Josipdol, Plaški i Tounj. Projektom će se razminirati 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta s ciljem sigurnog javnog pristupa, obnovit će se 21,80 ha zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i biološki će se obnoviti 210,65 ha šuma i šumskog zemljišta. Time će se stvoriti uvjeti za strukturalni i gospodarski održivi razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma.
 
Bespovratna sredstva dodijelit će se izravnom dodjelom jedinom prihvatljivom prijavitelju Hrvatske šume d.o.o., dok je Ministarstvo unutarnjih poslova partner na projektu. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85%, odnosno 197.200.000 kuna, a najviša dopuštena vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 232 milijuna kuna.
 
Rok za prijavu na Poziv je 29. travnja 2021.
 
Poziv je objavljen na stranicama eFondovi i strukturni fondovi.Foto: MUP RH
 

Stranica