Najčešća pitanja

Komunalni otpadAmbalaža i otpadna ambalaža
 

Prijevoz otpada
 

Uputa upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za zaštitu okoliša
 Postupak provjere okolnosti koje utječu na ostvarenje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrijeFinancijsko jamstvo
 


Povjerenik za gospodarenje otpadom
 SMANJENJE UTJECAJA ODREĐENIH PLASTIČNIH PROIZVODA NA OKOLIŠ
 


Važno!
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 оd 17. prosinca 2020. godine o utvrđivanju pravila o usklađenim specifikacijama za oznaku plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu D Priloga SUP Direktive
EUR-Lex - 32020R2151 - HR - EUR-Lex
Ispravak:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2151R%2801%29Prekogranični promet otpada koji ne podliježu notifikacijskom postupku
 


Uplata državne prostojbe za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
  (U postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 1400,00 kn po Tbr. 57. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi , “Narodne novine”, br. 92/21)


Obveze vođenja očevidnika na ONTO obrascima i e-ONTO za osobe čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpad nakon stupanju na snagu Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21)