CEF Telekom otvoreni javni pozivi

Osigurano je 36 milijuna eura iz sredstava EU za digitalno povezivanje Europe

 
Dana 30. lipnja 2020. otvoren je poziv za dostavu prijedloga za CEF Telekom 2020-2.

Na raspolaganju je 36 milijuna eura za poticanje i potporu uvođenja europskih infrastruktura digitalnih usluga u području Sustava povezivanja poslovnog registra (BRIS), kibernetičke sigurnosti, e-arhiva, e-zdravstva, e-nabave, Europskog promatračkog centra za digitalne medije, Europske platforme za digitalne vještine i radna mjesta te Portalu otvorenih podataka.

Financiranje CEF Telekoma podupire projekte od zajedničkog interesa kojima se poboljšava svakodnevni život građana, poduzeća i javnih uprava te pridonosi razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta uvođenjem europskih digitalnih infrastruktura diljem EU.

Ovaj natječaj je drugi i posljednji u okviru programa rada CEF Telekoma za 2020. CEF Telekom će 2020. godine osigurati više od 67 milijuna eura u obliku bespovratnih sredstava za financiranje Europske infrastrukture digitalnih usluga.
 

Poziv za dostavu prijedloga 2020-2 CEF Telekom

Zainteresirani podnositelji zahtjeva iz svih država članica EU, kao i Islanda, Norveške i Velike Britanije, mogu podnijeti prijedloge do 5. studenoga 2020. u sljedećim područjima:

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS) – na raspolaganju 2 milijuna eura kako bi se olakšao pristup informacijama o poduzećima iz EU te osiguralo da svi poslovni registri EU mogu međusobno komunicirati elektroničkim putem na siguran, pouzdan i brz način

Kibernetička sigurnost – cilj je povećati suradnju i sposobnosti dionika ključnih za strategiju kibernetičke sigurnosti EU u raznim područjima, npr.: koordinirani odgovor na kibernetičke sigurnosne incidente koordinirao je odgovor na kibernetičke incidente u skladu s kibernetičkim planom; certificiranje kibernetičke sigurnosti na temelju Zakona o kibernetičkoj sigurnosti; jačanje kapaciteta, javno-privatni sektor i institucionalna suradnja na temelju NIS Direktive. Na raspolaganju: 10,5 milijuna eura. Više informacija ovdje.

e-arhiva – kako bi se dugoročno olakšalo pohranjivanje i očuvanje digitalnih informacija na održiv i interoperabilan način. Na raspolaganju: 1 milijun eura

e-zdravstvo – olakšavanje pristupa visokospecijaliziranom znanju i skrbi za pacijente koji pate od rijetkih i složenih bolesti upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Na raspolaganju: 5 milijuna eura

e-nabava – na raspolaganju 3 milijuna eura za usluge koje poduzećima iz EU, diljem Europe, omogućuju sudjeluju u postupku javne nabave od naručitelja iz bilo koje države članice koristeći se minimalnim usklađenim pravilima o javnoj nabavi

Europski promatrački centar za digitalne medije – na raspolaganju 9 milijuna eura za potporu u stvaranju nacionalnih i multinacionalnih istraživačkih centara za otkrivanje, analizu, objavljivanje štetnih kampanja dezinformiranja te procjenu njihova utjecaja na društvo i demokraciju

Europska platforma za digitalne vještine i radna mjesta – na raspolaganju 2,5 milijuna eura kako bi se osiguralo da europski građani posjeduju odgovarajuće digitalne vještine

Portal otvorenih podataka – postizanje boljih usluga za građane, javne uprave i poduzeća, posebno MSP-ove, zahvaljujući ponovnom korištenju informacija javnog sektora u kojima se upotrebljavaju inovativna rješenja. Na raspolaganju: 3 milijuna EUR.

Za dobivanje sufinanciranja u okviru ovog poziva, projekti moraju pridonositi politici jedinstvenog digitalnog tržišta EU te imati dugoročnu strategiju održivosti. Sredstva će biti dodijeljena onim prihvatljivim prijedlozima koji najbolje zadovoljavaju kriterije dodjele kako je navedeno u programu rada CEF-a za 2020., kao i pozivnim tekstovima u područjima relevantnima za ovaj poziv.

Virtualni informativni dan o postupku poziva i prijave za 2020-2 CEF Telekom održat će se 16. srpnja 2020.
 

Kako se prijaviti?

Podnositelji zahtjeva moraju se prijaviti putem posebnog sustava podnošenja prijedloga, dostupnog na internetskim stranicama pojedinačnih poziva CEF Telekoma 2020. Svi dokumenti poziva i dodatne informacije, dostupni su i na pojedinačnim web stranicama poziva. Napominjemo da je krajnji rok za natječaj 2020-2 CEF Telekoma 5. studeni 2020. godine u 17 sati po briselskom vremenu.
 

Kada će se dodjeljivati bespovratna sredstva?

Očekuje se kako će evaluacija prijedloga započeti u studenom 2020. godine. Rezultati evaluacije i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava bit će objavljeni od svibnja 2021.
 

Tko je kontakt točka za ovaj poziv?

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) upravlja pozivom za dostavu prijedloga projekta te prati tehničku i financijsku provedbu projekata s korisnicima, pružajući tehničko stručno znanje i kvalitetnu provedbu programa.

Pratite INEA-u na Twitteru @inea_eu & LinkedIn kako biste bili informirani o najnovijem razvoju poziva.

Na raspolaganju je i služba za korisnike za odgovaranje na Vaša pitanja o pozivu na dostavu prijedloga projekta.

CEF Telekom koordinator i kontaktna točka u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Služba za digitalno gospodarstvo.
Kontakt mail: e-poslovanje@mingo.hr
Novosti možete pratiti i na LinkedIn-u CEF TELECOM CROATIA i Twitteru CEF TELECOM CROATIA.
 

O infrastrukturi digitalnih usluga (DSI)

Financiranje CEF Telekoma podupire projekte od zajedničkog interesa za uspostavljanje infrastruktura digitalnih usluga diljem EU. One se temelje na tehničkim i organizacijskim rješenjima za potporu u razmjeni i suradnji između građana, poduzeća i javnih tijela. Vizija je stvaranje europskih mreža digitalnih usluga koje će omogućiti rad jedinstvenog digitalnog tržišta u praksi.

CEF podržava osnovne i ponovno iskoristive digitalne usluge, poznate kao sastavni blokovi, kao i složenije digitalne usluge. Sastavni blokovi mogu se kombinirati te integrirati s kompleksnijim uslugama.

Popis digitalnih usluga koje podupire CEF dostupan je ovdje.
 

Dodatne informacije
 

CEF Telekom
CEF Telekom pozivi 2020.
Program rada CEF Telekoma 2020.
Prijedlozi koje podržava CEF Telekom – brošura
 
 
**********

Više od 31 milijuna eura iz europskih sredstava dostupno je za daljnji razvoj transeuropskih digitalnih usluga

Otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, CEF Telekoma.

Nudi se sufinanciranje za poticanje i potporu uvođenja Europske infrastrukture digitalnih usluga u području automatiziranog prevođenja, blockchain tehnologije, e-dostave, e-identifikacije i e-potpisa, Europske platforme za digitalne vještine i radna mjesta, Europeane i sigurnijeg interneta.

Dostupno je do 31,4 milijuna EUR za uspostavu prekogranične digitalne infrastrukture u područjima od javnog interesa, poticanjem digitalne transformacije usluga javnog sektora u državama članicama u korist građana i poduzeća.

CEF Telekom financijski podupire projekte od zajedničkog interesa kojima se poboljšava svakodnevni život građana, poduzeća i državnih/javnih uprava te pridonosi razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta uvođenjem europskih digitalnih infrastruktura diljem EU-a.

Ovaj poziv prvi je u okviru radnog programa CEF Telekoma 2019.-2020.

CEF Telekom će 2020. osigurati više od 67 milijuna EUR u obliku bespovratnih sredstava za Europsku infrastrukturu digitalnih usluga.


2020 -1 poziv za dostavu prijedloga CEF TELEKOM

Zainteresirani podnositelji projektnih prijedloga iz svih država članica Europske unije, kao i Norveške te Islanda, mogu dostaviti svoje projektne prijedloge do 12. svibnja 2020. u sljedećim područjima:
·        automatizirani prijevod – osiguravanje višejezičnosti europskih digitalnih usluga: 4 milijuna EUR
·        blockchain tehnologija – omogućavanje prekograničnih usluga diljem Europske unije uporabom tehnologije blockchain-a: 3 milijuna EUR
·        e-dostava – omogućavanje javnim upravama i privatnim subjektima da razmjenjuju elektroničke podatke i dokumente s drugim javnim upravama, poduzećima i građanima na siguran, pouzdan i pouzdan način: 0,9 milijuna EUR
·        e-identifikacija i e-potpis (uskoro) – rješavanje pitanja prekogranične provjere autentičnosti e-osobne te unosa i upotrebe elektroničkih potpisa:
3 milijuna EUR
·        Europska platforma za digitalne vještine i radna mjesta – za osmišljavanje i provedbu specijaliziranih magistarskih programa u području umjetne inteligencije: 6,5 milijuna EUR
·        Europeana – 3 milijuna EUR za povećanje svijesti i korištenje Europske digitalne platforme za kulturnu baštinu
·        Sigurniji internet – osnaživanje te zaštita djece i mladih na internetu:
11 milijuna EUR

Za dobivanje sufinanciranja u okviru ovoga poziva, aktivnosti moraju biti adekvatne, doprinositi politikama jedinstvenog digitalnog tržišta Europske unije te imati dugoročnu održivost.

Sredstva će biti dodijeljena prihvatljivim prijedlozima koji najbolje zadovoljavaju kriterije dodjele, a koji su navedeni u programu rada CEF Telekoma 2019.-2020.

Dan virtualnih informacija o pozivima i procesu prijave za CEF Telekom 2020-1 održat će se 11. ožujka 2020.
 
Kako se prijaviti?

Podnositelji zahtjeva trebali bi svoj prijedlog podnijeti putem posebnog sustava za podnošenje prijava, koji je dostupan na internetskoj stranici CEF-a telekoma za 2020.
Svi dokumenti o pozivima i dodatnoj popratnoj informaciji su dostupni na internetskoj stranici poziva.
Napominjemo da je rok za podnošenje prijedloga u prvom razdoblju 2020. do 12. svibnja 2020. u 17:00  sati (Brussels time)

Kada će biti dodijeljena bespovratna sredstva?

Očekuje se da će evaluacija projektnih prijedloga započeti u lipnju 2020. godine.
Rezultati evaluacije i odluka o dodjeli bespovratnih sredstava objaviti će se tijekom listopada 2020. godine.

Tko je kontaktna točka za taj poziv?

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) upravlja pozivom na podnošenje prijava i prati tehničku te financijsku provedbu projekata s korisnicima, pružajući tehničku podršku i provedbu programa visoke kvalitete.
Pratite INEA-u na Twitteru @ inea_eu i LinkedInu kako biste bili informirani o najnovijim zbivanjima u vezi s pozivom na podnošenje prijava.
Dostupna je i služba za pomoć INEA-CEF-TELECOM-CALLS@ec.europa.eu, kako bi odgovorila na sva vaša pitanja u vezi s pozivom na podnošenje prijedloga.

CEF TELEKOM Koordinator i Kontaktna točka u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Služba za digitalno gospodarstvo.
Kontakt mail: e-poslovanje@mingo.hr
Novosti možete pratiti i na LinkedIn-u CEF TELECOM CROATIA i Twitteru CEF TELECOM CROATIA

O infrastrukturi digitalnih usluga (DSI-i)

Financiranjem Instrumenta za povezivanje Europe u području telekomunikacija podupiru se projekti od zajedničkog interesa za infrastrukturu digitalnih usluga diljem EU-a.

Oni se temelje na razvijenim tehničkim i organizacijskim rješenjima za potporu razmjeni i suradnji među građanima, poduzećima i javnim tijelima.

Cilj je stvoriti europsku mreže digitalnih usluga koje će funkcionirati na jedinstvenom digitalnom tržištu.

CEF podupire osnovne i ponovno upotrebljive digitalne usluge, poznate kao gradivni blokovi, kao i složenije digitalne usluge.

Gradivni blokovi se mogu međusobno kombinirati i integrirati s složenijim uslugama.


Popis digitalnih usluga koje podupire CEF dostupan je u Prilogu Uredbi o telekomunikacijama.

Više informacija

Instrument za povezivanje Europe u području telekomunikacija
Pozivi u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe u 2020.
Program rada Instrumenta za povezivanje Europe u sektoru telekomunikacija za razdoblje 2019. – 2020.
Mjere u okviru Instrumenta za povezivanje Europe u području telekomunikacija – brošura