Obavijesti

6. listopada 2020.
 
Skupina stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb izradila nove Dodatke postojećim Tehničkim uputama i preporukama za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom.

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

Dodatak 1.
Dodatak 2.
Dodatak 3.
Dodatak 4.
Dodatak 5.  
Dodatak 6.


5. 12. 2019. 

Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (3. izdanje, studeni 2019.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja. 

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

 

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, 16. studeni 2017.

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (2. izdanje, listopad 2017.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja.

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.