Projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“


Kako bi se smanjili negativni učinci koje invazivne strane vrste (engl. Invasive Alien Species, IAS) imaju na bioraznolikost te ispunili strateški ciljevi i zakonodavne obveze na nacionalnoj i EU razini, neophodno je razviti cjelovit i učinkovit sustav za upravljanje i kontrolu IAS u RH. S tim ciljem, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ koji je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 11.008.381,72 HRK, od čega je EU sufinanciranje 9.342.844,46 HRK. Projekt je trajao od listopada 2017. do listopada 2022.
Kako bi se doprinijelo razvoju sustava upravljanja i kontrole IAS, kroz projekt su izrađeni planovi za upravljanje IAS i alati za jačanje kapaciteta djelatnika u sustavu službenih kontrola postupanja s IAS:
 

 
Nacrti akcijskih planova i planova upravljanja izrađeni su u konzultaciji s relevantnim dionicima kroz ukupno 76 radionica.
Program edukacija se sastojao od ukupno 40 radionica u 5 gradova (Osijek, Zagreb, Rijeka, Split i Dubrovnik) na kojima je sudjelovalo 729 djelatnika Carinske uprave, Državnog inspektorata RH, Ministarstva unutarnjih poslova, čuvara prirode i djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, komunalnih službi i dr.
U svrhu podizanja svijesti javnosti o invazivnim stranim vrstama i štetama koje one uzrokuju za bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi, izrađeni su edukativni materijali te je provedena javna kampanja u medijima.