Održan neformalni sastanak Vijeća ministara za okoliš u Helsinkiju

Neformalni sastanak Vijeća ministara za okoliš održan je u četvrtak 11. i petak 12. srpnja u Helsinkiju. Republiku Hrvatsku je na Vijeću predstavljao ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić.

Finsko predsjedništvo na Vijeću u Helsinkiju održalo je rasprave o tri vrlo aktualne okolišne teme: klimatske promjene, očuvanje bioraznolikosti i prelazak na kružno gospodarstvo, u njihovoj međusobnoj povezanosti.

Europska unija snažno se zalaže za prelazak na gospodarstvo s niskim emisijama stakleničkih plinova odnosno klimatski neutralno gospodarstvo i ostvarivanje društva koje je otporno na klimatske promjene te kroz različite aktivnosti potiče dostizanje ciljeva Pariškog sporazuma. Ministri su razmijenili mišljenja vezano uz daljnje korake u smislu pripreme EU dugoročne niskougljične strategije kao i nacionalno određenih doprinosa prema Pariškom sporazumu u 2020.

Ministri su raspravljali i o iznimnom potencijalu i važnom doprinosu kružnog gospodarstva i održive proizvodnje i potrošnje u smanjivanju emisija stakleničkih plinova, ublažavanju posljedica klimatskih promjena, razvijanja metode prilagodbe te smanjivanja štetnih utjecaja na bioraznolikost i eko sustave.  
Novi globalni ciljevi za očuvanje bioraznolikosti usvojit će se krajem 2020. godine tijekom 15. sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD COP 15) u Kini. Ministri su u svojim raspravama naglasili važnost uloge EU u očuvanju bioraznolikosti i postavljanju ambicioznih ciljeva za naredno razdoblje te povezivanja s klimatskom politikom.

Stranica