Uvođenjem zelene javne nabave doprinosi se čišćem okolišu i održivoj proizvodnji

'Prosječno se godišnje u Hrvatskoj sklopi 25.000 ugovora o javnoj nabavi vrijednosti oko 30 milijardi kuna. To je 12% BDP-a. Uvođenjem zelene javne nabave, što podrazumijeva izbor proizvoda i usluga koje imaju manji učinak na okoliš, tijela javne uprave mogu značajno doprinijeti čišćem okolišu, smanjenju potrošnje resursa i štetnih emisija te održivom razvoju. Stoga smo Nacionalnim akcijskim planom za zelenu javnu nabavu postavili cilj da se do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave usluga i proizvoda uključe neka od mjerila zelene javne nabave' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjem predstavljanju prvog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. sa pogledom na 2020. godinu usvojen je jučer na sjednici Vlade. Njegovim donošenjem Hrvatska se pridružila skupini od 22 države članice Europske unije koje imaju nacionalne akcijske planove.

Izradu plana koordiniralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te su detalje o zelenoj javnoj nabavi medijima danas predstavili ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, pomoćnica ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu zraka, tla i mora Marija Šćulac Domac te Branka Pivčević Novak, voditeljica Službe za održivi razvoj.

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu „zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Upravo su javna tijela značajni  potrošači u Europi i svake godine potroše oko 15 bilijuna kuna, što je oko 17% BDP-a Europske unije.

Zato je Europska unija kao strateški cilj do 2020. postavila provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave.

U akcijskom planu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja.

To, na primjer, znači nabavu energetski učinkovitih računala, korištenje recikliranog papira ili usluga čišćenja pri kojima se koriste ekološki proizvodi.

Za svaku skupinu proizvoda definirana su mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a koji uključuju potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost, toksičnost, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada. Mjerila zelene javne nabave izradila je Europska komisija.

Kolike su koristi zelene javne nabave pokazuje primjer Grada Beča koji je kroz svoj program ekološke javne nabave uštedio oko 337 milijuna eura i više od 100.000 tona CO2 od 2004. do 2007. godine.

'Uvođenjem zelene javne nabave doprinosimo čistom i zdravom okolišu. Omogućavamo financijske uštede, primjerice korištenjem energetski učinkovitih uređaja koji štede vodu i struju. Jednako tako, doprinosimo razvoju zelenog gospodarstva. Nabavama proizvoda koji manje štete okolišu potiče se razvoj inovacija i segmenta zelenih roba i usluga. Samo u ovom mandatu otvorili smo 11.000 zelenih radnih mjesta, a svim projektima koje provodimo, pa tako i uvođenjem zelene javne nabave, nastavljamo snažno poticati gospodarstvo i otvaranje novih radnih mjesta' – istaknuo je ministar Zmajlović. 

Akcijski plan je namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, međutim, može služiti i kao poticaj za uvođenje zelenih mjerila u postupke tzv. bagatelne nabave i kao poticaj za privatni sektor u Hrvatskoj da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave. Jedna mjera akcijskog plana odnosi se i na to da se u strateške dokumente JLS-ova uvedu mjere za promicanje zelene javne nabave.

Provedbu i ocjenu akcijskog plana pratit će Povjerenstvo za zelenu javnu nabavu koje se sastoji od 22 člana predstavnika resornih institucija, agencija,  udruge poslodavaca, sindikata, gospodarskih komora, predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave te udruga zaštite okoliša.

Brojni primjeri uspješnih praksi europskih zemalja pokazuju da su se na početku svi susretali sa sličnim problemima a mnoge predrasude, poput najučestalije da su 'zeleni' proizvodi i usluge skuplji, brzo su se pokazale netočnima. Jedan od uspješnih primjera provedbe zelene javne nabave opisan je u studiji slučaja grada Beča: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue51_Case_Study106_Vienna_Okokauf.pdf

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu dostupan je na sljedećem linku: http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/strategije-planovi-i-ostali-dokumenti.html.

 Stranica