Predstavljen Bioportal sa svim podacima o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj

'Po prvi puta na jednom mjestu imamo sveobuhvatne podatke vezane za bioraznolikost i zaštitu prirode u Hrvatskoj. Najveću korist imat će svi koji planiraju neki zahvat jer će izrađivači studija u stvarnom vremenu doći do potrebnih podataka u preciznom mjerilu. Podaci će od sada biti besplatni pa bi se i troškovi studija trebali smanjiti. Korist će biti i za znanstvenu i stručnu zajednicu koja će imati dostupnost svih podataka u stvarnom vremenu. Bioportal je izuzetno zanimljiv i za najširu javnost. Bilo da planirate neki zahvat, planirate boravak u prirodi ili samo da zadovoljite znatiželju, u svakom trenutku na interaktivnim kartama biti će dostupni podaci o prirodnim bogatstvima u svakom dijelu Hrvatske' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović na današnjem predstavljanju Bioportala.

Povodom današnjeg obilježavanja europskog Natura 2000 dana i uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH, danas je pokrenut Bioportal - jedinstvena baza podataka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj.

Portal je javno dostupan i besplatan. Na izradi portala je radio Državni zavod za zaštitu prirode, a financiralo ga je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz 'Projekt integracije u EU Natura 2000' sa oko 900.000 kuna.

Na njemu se, među ostalim, mogu pregledavati i pretraživati podaci o svim zaštićenim područjima, područjima pod ekološkom mrežom Natura 2000, o biljnim i životinjskim vrstama i staništima i područjima njihove rasprostranjenosti.

Hrvatska je po prirodi i biološkoj raznolikosti među najbogatijim državama u Europi. Imamo 19 nacionalnih parkova i parkova prirode, a gotovo 30% teritorija RH je u europskoj ekološkoj mreži Natura 2000. Odlikujemo se i velikim bogatstvom divljih vrsta kojih je u Hrvatskoj zabilježeno oko 40.000.

Cilj Bioportala je svima koji planiraju neki zahvat, znanstvenoj i stručnoj zajednici te najširoj javnosti omogućiti pristup, pregled i analizu ažurnih i verificiranih podatka o bioraznolikosti i zaštiti prirode u RH.

Što se tiče privatnog sektora, bitno je istaknuti da će zahvaljujući Bioportalu izrađivači studija u stvarnom vremenu doći do potrebnih podataka u preciznom mjerilu i te će podatke moći skinuti sami, bez naplate. Do sada su po zahtjevu podloge potrebne za izradu studija utjecaja na okoliš pripremali djelatnici Državnog zavoda za zaštitu prirode, to je znalo potrajati i ti su se dokumenti naplaćivali. Sada će podaci biti dostupni odmah i bez naknada što bi osim uštede na vremenu trebalo rezultirati i smanjenjem cijene studija, a najvažnije je da je preliminarna informacija o tome postoji li neka zaštićena vrsta na području na kojem se planira zahvat dostupna odmah.

Znanstvena i stručna javnost na njemu će moći pronaći sve potrebne podatke koji će im koristiti u radu, posebice za provedbu istraživanja i stručne radove.

Portal će, svakako, biti zanimljiv i koristan i za najširu javnost koja u svakom trenutku na interaktivnim kartama ima dostupne podatke o prirodnim bogatstvima u svakom dijelu Hrvatske.

Na primjer, bilo tko od građana na interaktivnoj karti može pogledati područje na kojemu se nalazi njegova kuća, omiljeni park, šetalište ili mjesto koje planira posjetiti i pogledati kojim prirodnim bogatstvima su ta područja okružena. Mogu isplanirati koristan i poučan vikend u prirodi - šetnju ili bicikliranje na području na kojemu su staništa orhideje ili šarene perunike, ili istražiti područja ekološke mreže Natura 2000 gdje je cilj očuvanje velebitske degenije, vuka, risa i slično. Dovoljno je na interaktivnoj karti odabrati područje koje se želi pregledati i dobiti sve informacije o prirodnom bogatstvu na njemu.

Portal se nalazi na web stranici www.iszp.hr.Stranica