Danas je 'Svjetski dan ptica selica'

'Ovogodišnjom temom Svjetskog dana ptica selica - ptice selice i turizam - želi se diljem svijeta ukazati na potrebu stavljanja prirodnih bogatstava u funkciju razvoja lokalnih zajednica. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je uzajamnoj povezanosti ljudi i ptica koji nerijetko prelaze tisuće kilometara kako bi promatrali ptice. U Hrvatskoj je zabilježeno 400 vrsta ptica, od čega 180 ptica selica, čime vjerujem da smo zanimljiva turistička destinacija ljubiteljima ptica, a na nama je da taj naš prirodni potencijal stavimo u funkciju održivog turizma pri tome vodeći računa o zaštiti prirode. Zato su područja poput Vranskog jezera, Kopačkog rita ili Crne mlake izuzetan turistički potencijal ove vrste, s obzirom da ovi lokaliteti predstavljaju važne postaje na europskom selidbenom putu ptica selica.' – istaknuo je ministar Zmajlović povodom Svjetskog dana ptica selica.

Svakoga drugog vikenda u svibnju, od 2006. godine, obilježava se Svjetski dan ptica selica. Taj se dan obilježava radi podizanja svijesti šire javnosti o potrebi zaštite ptica selica i njihovih staništa. Inicijativa za obilježavanje toga dana pokrenuta je pod pokroviteljstvom međunarodnog Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica i Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana ptica selica je 'Ptice selice i turizam' čime se želi naglasiti veza između zaštite ptica, gospodarskog razvoja lokalnih zajednica i turizma koji se temelji na posjećivanju područja očuvane prirode i promatranja živog svijeta, osobito ptica.

Svake godine, više od milijardu turista prelazi međunarodne granice s namjerom posjećivanja područja iznimnih prirodnih vrijednosti. Promatranje ptica tijekom selidbe jedna je od prirodnih vrijednosti koja privlači turiste - promatrače ptica. Promatranje ptica i njihovo fotografiranje treba biti organizirano na način da ne ugrožava ptice, a da istovremeno donosi značajan prihod ljudima koji se bave turizmom u područjima koja su važna staništa za ptice.

Hrvatska ima značajne potencijale za razvoj ovakvog oblika turizma s obzirom da je u Hrvatskoj zabilježeno 400 vrsta ptica, od čega 180 ptica selica. Primjerice ribnjak Crna Mlaka pokraj Zagreba je zaštićeni ornitološki rezervat te predstavlja važnu postaju na srednjoeuropskom selidbenom putu i udomljuje više od 235 ptičjih vrsta, dok preko priobalja sele gotovo sve hrvatske močvarice, a i mnoštvo europskih.

Naša tri parka prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero te Ribnjaci Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok Neretve uključeni su na Ramsarski popis o močvarnim područjima, od kojih su mnoga staništa ptica selica.

Ptice selice prelaze ogromne udaljenosti na svojim seobenim rutama, nekada dugim i po 10 000 kilometara. Mnoga mjesta o kojima ptice ovise su ugrožena ljudskim aktivnostima i njihovo uništavanje i nestajanje glavni je uzrok ugroženosti ptica selica. Ljudske aktivnosti, osobito uništavanje močvarnih staništa npr. isušivanjem i prenamjenom u poljoprivredno zemljište te uznemiravanje ptica zbog rekreacijskih aktivnosti i krivolova ugrožavaju uspjeh selidbe ptica.
 Stranica