Do smanjenja onečišćenja u gradovima poticanjem čistijeg transporta

'Iz sektora prometa dolazi 20 posto ukupnih emisija stakleničkih plinova, a najveća koncentracija je upravo u gradovima. Naši građani zaslužuju čist zrak te s ciljem smanjenja štetnih emisija provodimo niz mjera i subvencioniranja projekata zelenog javnog transporta' - rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas u Rijeci na predstavljanju autobusa na plin, jednog od projekata čistijeg transporta u gradu Rijeci vrijednih 42 milijuna kuna.

Projekt preuređenja 10 autobusa javnog gradskog prijevoza sa pogona na dizel grivo na pogon smjesom dizel i ukapljeni naftni plin vrijedan je 285 tisuća kuna, a sa 40% iznosa sufinancirao ga je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. To je samo jedan od ukupno 25 projekata čistijeg transporta kojeg je do sada Ministarstvo sufinanciralo putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u gradu Rijeci, a ukupna vrijednost tih projekata je 42 milijuna kuna.

Promjena vrste goriva doprinijet će poboljšanju energetske učinkovitosti u javnom gradskom prometu i smanjenju emisija štetnih plinova. Procjenjuje se da će promjena vrste goriva samo na ovih 10 autobusa na godišnjoj razini rezultirati smanjenjem emisije ugljičnog dioksida za 51,5 tona.

Tijekom prošle godine nabavljeno je 21 vozilo, autobusi i minibusevi, koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP). Nakon prvih 6 mjeseci rada smanjenje emisije CO2 iznosi 286 tona, dok je ušteđeno 695.259,87 kwh energije, što predstavlja oko 700.000,00 kuna uštede.

Prošle godine u rad je puštena i punionica za vozila na stlačeni prirodni plin koja omogućuje punjenje autobusa, ali i osobnih vozila.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller, naglasio je da Fond prepoznaje važnost lokalne inicijative za ulaganje u čistiji transport, a posebno velik utjecaj mogu imati upravo projekti vezani za javni prijevoz u gradovima.

'Uz sufinanciranje ovog projekta, ponosni smo što smo pomogli i projektima nabave autobusa na stlačeni prirodni plin i izgradnje punionice u Rijeci. Ta tri projekta dio su projekata čistijeg transporta u gradu Rijeci koji su ukupno vrijedni 42 milijuna kuna. U najavi su i projekti koji će uključiti i vozila komunalnih poduzeća.' - istaknuo je Müller.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi niz mjera za smanjenje emisija štetnih plinova. Prošle godine izmijenjene su trošarine na način da je uveden ekološki kriterij pri utvrđivanju visine tog posebnog poreza koji sada ovisi o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida i vrsti goriva koje vozilo koristi za promet. Smanjenje emisija štetnih plinova može se postići i ekonomičnijim i ekološkim upravljanjem vozilom, kod osobnih vozila to smanjenje može biti i do gotovo 18%. Iz tog razloga pokrenut je i projekt eko vožnje za profesionalne vozače kroz koji je prošle godine prošlo 170 vozača, a novi natječaj za 2014. je upravo u tijeku.

U pripremi je i program poticanja nabave hibridinih i električnih vozila te vozila sa smanjenom emisijom CO2 namijenjen direktno građanima koji će započeti u ožujku.Stranica