Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini