Nacrt plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (30.07.2014. - 28.08.2014.)

Pravna osnova za donošenje Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine je članak 100. stavak 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14) u kojem se navodi da će Plan donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Uvođenjem Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljen je sustav trgovanja emisijskim jedinica stakleničkih plinova unutar Europske unije (EU ETS – EU Emissions Trading Scheme). Od početka 2013. godine došlo je do promjena i poboljšanja sustava na temelju Direktive 2009/29/EZ (izmjene i dopune Direktive 2003/87/EZ), gdje je značajna promjena bila uvođenje obveza kupovanja emisijskih jedinica putem dražbi ili aukcija.

Postrojenja iz Hrvatske su priključena EU ETS sustavu od 1. siječnja 2013. godine. Sudionici ETS sustava iz Hrvatske mogu kupovati emisijske jedinice na dražbi, a pristup dražbama je otvoren za sve sudionike tržišta neovisno o matičnoj državi. Prikupljena financijska sredstva od prodaje emisijskih jedinica uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Plan korištenja financijskih sredstava služi pravilnoj i učinkovitoj upotrebi financijskih sredstava. Pri predlaganju prioritetnih područja i mjera za korištenje prikupljenih sredstava, vrlo važan kriterij je troškovna učinkovitost korištenja raspoloživih financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, odnosno ostvarenje najveće moguće učinkovitosti mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova ili mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Cilj Plana je definicija, izračun i alokacija financijskih sredstava prikupljenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi na nacrt Plana putem Obrasca u razdoblju od 30. srpnja do 28. kolovoza 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Plana

16.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću