Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (02.01.2014. - 30.01.2014.)


Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) stupio je na snagu 24. studenoga 2011. godine. Usklađen je s odredbama direktiva Europske unije tako da po svojoj strukturi predstavlja okvirni Zakon, sukladno Direktivi 2008/50/EZ kojom se uređuje upravljanje i procjenjivanje kvalitetom zraka te Direktivi 2003/87/EZ kojom se utvrđuje sustav za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice.

Temeljem Zakona o zaštiti zraka usvojeni su provedbeni propisi kojima se to područje uskladilo s pravnom stečevinom EU.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nužno je osigurati direktnu provedbu uredbi i odluka EU u području klimatskih promjena, ozonskog sloja, zaštite zraka i industrijskog onečišćenja donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela nadležna za provedbu i nadzor provedbe uredbi i odluka i zadaće nadležnih tijela, postupanje s otpadnim tvarima koje se šalju na uništavanje ili oporabu, uvjeti za dobivanje dozvole za emisije stakleničkih plinova, upravni i inspekcijski nadzor te se propisuju prekršajne odredbe za provedbu akata Europske unije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 02. do 30. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Zakona
 
04.03.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću