Isporučitelji vodnih usluga

Pojam vodnih usluga podrazumijeva usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tom smislu, isporučitelji vodnih usluga pravne su osobe ovlaštene za obavljanje javne službe vodoopskrbe i odvodnje.

Prema Zakonu o vodama od početka 2012. svi isporučitelji vodnih usluga moraju biti ustrojeni kao trgovačka društva ili javne ustanove koje se bave samo djelatnostima vodoopskrbe pitkom vodom i/ili odvodnje otpadnih voda. Osnivači i vlasnici isporučitelja mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave tj. gradovi i općine. Ako su isporučitelji komunalnih usluga u djelatnostima opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavljali i druge komunalne djelatnosti sukladno tom Zakonu, bili su dužni je iz predmeta svoga poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od 3 godine po stupanju na snagu Zakona o vodama, dakle do početka 2013. godine.

Isporučitelji vodnih usluga djelatnost vodoopskrbe obavljaju na vodoopskrbnom području, a djelatnost odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije. Područje koje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i aglomeracija zove se uslužno područje.

Ključni pokazatelji učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga za 2022. godinu

1. Uslužno područje 1.
2. Uslužno područje 2.
3. Uslužno područje 3.
4. Uslužno područje 4.
5. Uslužno područje 5.
6. Uslužno područje 6.
7. Uslužno područje 7.
8. Uslužno područje 8.
9. Uslužno područje 9.
10. Uslužno područje 10.
11. Uslužno područje 11.
12. Uslužno područje 12.
13. Uslužno područje 13.
14. Uslužno područje 14.
15. Uslužno područje 15.
16. Uslužno područje 16.
17. Uslužno područje 17.
18. Uslužno područje 18.
19. Uslužno područje 19.
20. Uslužno područje 20.
21. Uslužno područje 21.
22. Uslužno područje 22.
23. Uslužno područje 23.
24. Uslužno područje 24.
25. Uslužno područje 25.
26. Uslužno područje 26.
27. Uslužno područje 27.
28. Uslužno područje 28.
29. Uslužno područje 29.
30. Uslužno područje 30.
31. Uslužno područje 31.
32. Uslužno područje 32.
33. Uslužno područje 33.
34. Uslužno područje 34.
35. Uslužno područje 35.
36. Uslužno područje 36.
37. Uslužno područje 37.
38. Uslužno područje 38.
39. Uslužno područje 39.
40. Uslužno područje 40.
41. Uslužno područje 41.