Upute serviserima za dobivanje dozvole i upis u registar

Tvrtkama i obrtima koji servisiraju samo klimatizacijske uređaje u motornim vozilima sukladno članku 88. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja ("Narodne novine", broj 127/19) nije potrebna dozvola Ministarstva već samo upis u Registar pravnih osoba i obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Temeljem čl. 86. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja ("Narodne novine", broj 127/19) pravna osoba ili obrtnik može, ako ishodi dozvolu Ministarstva, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (u daljnjem tekstu: dozvola):

  • rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, isključujući te uređaje i opremu u motornim vozilima,
  • nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara

Zahtjev za izdavanje dozvole i produženje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise možete preuzeti ovdje.

Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

Zahtjev za izdavanje dozvole i produženje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise možete preuzeti ovdje.

Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

Uz Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja i isključivanja iz uporabe rashladnih i klima uređaja ili protupožarnih uređaja potrebno je dostaviti sljedeće: 

Temeljem članka 87. stavka 6. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja ("Narodne novine", broj 127/19) zahtjev za produženje dozvole mora se podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka na koji je dozvola izdana.

Upute serviserima za upis u Registar sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Zahtjev za upis u Registar pravnih osoba i obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari možete preuzeti ovdje.

Za elektroničko popunjavanje dokument preuzimite ovdje.

Ako je tvrtka ili obrt već upisana u Registar i dobila je potvrdu s registarskim brojem, ne treba prilikom produženja dozvole ponovo podnositi zahtjev za upis u Registar.
 
Ukoliko pravna osoba ili obrtnik posjeduje dozvolu Ministartstva uz Zahtjev za upis u Registar potrebno je dostaviti sljedeće:

  • popunjeni OBRAZAC REG

OBRAZAC REG možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.


Ukoliko pravna osoba ili obrtnik ne posjeduje dozvolu Ministartstva uz Zahtjev za upis u Registar potrebno je dostaviti sljedeće:

  • popunjeni OBRAZAC REG

Ukoliko pravna osoba ili obrtnik ne posjeduje dozvolu Ministartstva, a obavlja djelatnost prikupljanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima uz Zahtjev za upis u Registar potrebno je dostaviti sljedeće:

  • ispunjeni obrazac REG
  • izjavu o posjedovanju uređaja za prikupljanje rashladne tvari iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja (uz priloženi račun i certifikat uređaja, a ukoliko niste u mogućnosti pribaviti račun potrebno je dostaviti presliku o upisu uređaja u knjigu osnovnih sredstava)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene radnike koji rukuju s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima (preslika)
  • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za djelatnika na kojeg je uvjerenje


Svi traženi dokumenti dostavljaju se pisarnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u uredovno vrijeme ili elektroničkom poštom: pisarnica@mingor.hr. Privitci mogu biti veličine maksimalno 20 MB i predani u formatu doc, docx, pdf, jpeg, xls.
 
Dodatne informacije potražite na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, zatražite putem e-adrese serviseriklima@mingor.hr ili

ponedjeljkom
i srijedom od 9 do 12 sati

na broj telefona +385 1 3717 133.