Novosti

U 2017. godini Ministarstvo je pokrenulo postupak razvoja okolišnih mjerila za 2 skupine proizvoda u svrhu razvoja programa dodjele nacionalnog znaka Prijatelj okoliša. Skupine su odabrane temeljem rezultata analize hrvatskog gospodarstva koja je provedena u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i koja je pokazala određeni interes gospodarstvenika za eko-oznakama i određenim skupinama proizvoda.
Mjerila su napravljena u skladu s trendovima u industriji i u skladu sa zakonodavstvom te prema načelima održivosti.

1. Mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša – koža
Koža kroz proizvodnju stvara određeni okolišni otisak u životnom ciklusu proizvodnje, koji se može mjeriti i može se smanjiti.
Koža se često stavlja na police trgovina kao gotov proizvod i kao takav je namijenjenim potrošačima (B2C) za daljnju obradu i korištenje. Isto tako koža se koristi i kao repromaterijal u proizvodnom lancu različitih gotovih proizvoda (B2B).
U programu dodjele znaka EU Ecolabel postoji skupina proizvoda „koža“ kao i skupina „tekstilni proizvodi“ u kojima se koža koristi kao tekstilni materijal i nije prepoznata kao gotov proizvod. Upravo stoga, u programu dodjele nacionalnog znaka Prijatelj okoliša koža je obrađena kao gotov proizvod.
Prijedlog okolišnih mjerila za skupinu „koža“ izradio je stručni tim Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Prijedlog mjerila postavljen je na portal e-savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6067 gdje je moguće zaprimanje prijedloga i komentara do 15. ožujka 2018. godine.

2. Mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša – stelja
Stelje za održavanje higijene kućnih ljubimaca proizvode se od različitih materijala koji su često zdravstveno rizični za životinje i čovjeka. Međutim, stelje na bazi određenih minerala (npr. bentonitna glina) nisu zdravstveno rizične te se njihovom uporabom znatno manje opterećuje okoliš. U tom kontekstu napravljen je prijedlog okolišnih mjerila za dodjelu znaka Prijatelj okoliša za skupinu „stelja“.
Prijedlog mjerila je izradio stručni tim iz Dvokut-ecra, ovlaštenika Ministarstva.

Prijedlog mjerila postavljen je na portal e-savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6069 gdje je moguće zaprimanje prijedloga i komentara do 15. ožujka 2018. godine.