Upisnik zaštićenih područja

Upisnik zaštićenih područja sadrži podatke iz akata o proglašenju svih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj koja su zaštićena sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Upisnik vodi Ministarstvo, a podaci su javni.

Prema podacima iz Upisnika na dan 22.2.2021., površina zaštićenih područja iznosi 821330,01 ha što čini 9,3 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Ukupno je zaštićeno 410 područja u različitim kategorijama zaštite: strogi rezervat (2), nacionalni park (8), posebni rezervat (79), park prirode (11), regionalni park (2), spomenik prirode (79), značajni krajobraz (81), park-šuma (27) i spomenik parkovne arhitekture (120).

Detaljni podaci o zaštićenim područjima iz upisnika, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem web portala bioportal