Okoliš i zdravlje

Prvi zajednički sastanak ministara zaštite okoliša i zdravlja održan je 1989. u Frankfurtu i rezultirao je Europskom poveljom o okolišu i zdravlju. Dogovoreni su osnovni principi, mehanizmi i prioriteti za programe okoliša i zdravlja te ustanovljen WHO Europski Centar za okoliš i zdravlje.

Na drugoj ministarskoj konferenciji 1994. u Helsinkiju usvojena je Deklaracija za djelovanje u okolišu i zdravlju koja je potakla izradu Europskog plana djelovanja za okoliš i zdravlje. Zemlje su obvezane na izradu nacionalnih planova djelovanja (NEHAP) i osnovan je prvi Europski odbor za okoliš i zdravlje (EEHC).

Treća ministarska konferencija 1999. godine u Londonu, pod temom 'Djelovanje u partnerstvu', bila je najveći politički događaj dotad. Usvojen je Protokol o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korištenju prekograničnih vodenih tokova i međunarodnih jezera, Povelja o prometu, okolišu i zdravlju te Londonska deklaracija koja je produžila mandat EEHC za organizaciju ovih konferencija.

Konferencija u Budimpešti, 2004. pod nazivom 'Budućnost naše djece', bila je četvrta u nizu, a o njezinoj se glavnoj temi odlučilo temeljem odgovora pojedinih zemalja i nevladinih udruga na upitnik o interesima, preokupacijama i potrebama, čime je potvrđeno da je zdravlje budućih generacija u srcu održivog razvoja. Cilj prethodnih, a i ove konferencije, bio je eliminacija najznačajnijih prijetnji zdravlju iz okoliša, pristupom bolje spriječiti, nego liječiti. Na konferenciji je usvojena deklaracija i Europski plan djelovanja za okoliš i zdravlje djece (CEHAPE).

5. ministarska konferencija o okolišu i zdravlju održana je u Parmi, Italija 2010. godine uz hrvatsko sudjelovanje na razini državnog tajnika za zdravstvo. Usvojena je Parmska deklaracija o okolišu i zdravlju, Europski regionalni okvir djelovanja, dokument Budućnost procesa okoliš i zdravlje (2010.-2016.) – Institucionalni okvir te Deklaracija mladih.

6. ministarska konferencija o okolišu i zdravlju održana je 2017. godine u Ostravi, Češka. Na konferenciji je aklamacijom usvojena Ostravska deklaracija o okolišu i zdravlju koju podržavaju dva dodatka: Kompendij mogućih mjera za unapređivanje provedbe deklaracije i Institucionalni okvir za Europski proces za okoliš i zdravlje. Deklaracija identificira 7 ključnih područja aktivnosti:

  1. poboljšanje kvalitete unutarnjeg i vanjskog zraka za sve;
  2. osiguranje univerzalnog, pravičnog i održivog pristupa sigurnoj pitkoj vodi, sanitarnom i higijenskom sustavu, za sve i u svim kontekstima;
  3. smanjenje negativnih učinaka kemikalija na ljudsko zdravlje i okoliš;
  4. sprečavanje i iskorjenjivanje negativnih okolišnih i zdravstvenih učinaka, troškova i nejednakosti vezanih uz gospodarenje otpadom i kontaminirane lokacije;
  5. jačanje sposobnosti prilagodbe i otpornosti na rizike po zdravlje vezane uz klimatske promjene i podupiranje mjera za ublažavanje klimatskih promjena i postizanje dobrobiti za zdravlje u skladu s Pariškim sporazumom;
  6. podržavanje napora europskih gradova i regija da postanu zdraviji, uključiviji, sigurniji, otporni i održivi;
  7. izgradnja okolišne održivosti zdravstvenih sustava i smanjenje njihovog učinka na okoliš.