Obrazovanje za održivi razvoj (OOR)

Koncept obrazovanja za održivi razvoj (OOR) promoviran je kroz Agendu 21 (1992.) i kroz UN-ovu rezoluciju o Desetljeću obrazovanja za održivi razvoj 2005. - 2014. kako bi se potakli procesi za integriranje načela, vrijednosti i prakse održivog razvoja u sve vidove odgoja i obrazovanja u cilju rješavanja socijalnih, gospodarskih, kulturnih i okolišnih izazova u 21. stoljeću te kako bi se potaknule promjene u ponašanju. Slijedom toga je Gospodarska komisija za Europu UN-a (UN/ECE) 2005. godine usvojila Strategiju za obrazovanje za održivi razvoj koja potiče uvođenje i promicanje obrazovanja za održivi razvoj u državama UN/ECE regije u cilju ostvarenja zajedničke vizije.

Ciljevi su joj:

  1. osigurati da politički, regulatorni i operativni okviri podržavaju OOR;
  2. promicati održivi razvoj kroz formalno, neformalno i informalno učenje;
  3. pružiti nastavnicima stručnost za obuhvaćanje održivog razvoja u njihovo podučavanje;
  4. osigurati pristup primjerenim alatima i materijalima za OOR;
  5. promicati istraživanje o OOR-u i razvoj istog;
  6. jačati suradnju za OOR na svim razinama unutar UN/ECE regije.

Strategija je usvojena na sastanku na visokoj razini ministara okoliša i obrazovanja održanom u ožujku 2005. u Vilniusu, Litva, na kojem je usvojen i okvir za njenu provedbu prema kojem države trebaju izraditi Nacionalne planove provedbe kao središnji element provedbe. Vlada RH je je usvojila Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak u travnju 2011. godine koji se kontinuirano provodi.

Kompetencije u obrazovanju za održivi razvoj

U obrazovanju za održivi razvoj vrlo važnu ulogu imaju edukatori koji i sami moraju imati određene kompetencije kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja. Stoga je Stručna skupina UN/ECE-a izradila Kompetencije u obrazovanju za održivi razvoj koje su usvojene u siječnju 2011. godine. Kompetencije predstavljaju 'minimalni standard' kojem svi edukatori trebaju težiti, a okupljene su oko tri osnovne karakteristike obrazovanja za održivi razvoj: holistički pristup, osmišljavanje promjene i ostvarivanje preobrazbe.  


Izvješće o provedbi Strategije za obrazovanje za održivi razvoj

U svrhu sveobuhvatnog pregleda provedbe Strategije, uspostavljen je mehanizam izvješćivanja za cijelu UN/ECE regiju. Prvo obvezno izvješćivanje provedeno je 2010. godine, a drugo 2014. godine.