Prijedlog II. Izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2011. - prosinac 2012. godine (13.11.2013. - 26.11.2013.)

Države svijeta usvojile su Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 2001. godine u Stockholmu. Konvencija je stupila na snagu 17. veljače 2004. godine. Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju u svibnju 2001. godine, a Hrvatski Sabor je na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donio odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Prijedlog II. Izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja 2011. do prosinca 2012. godine sadrži:

  1. Izmjene u propisima u tablici 3. Nacionalnog plana u poglavlju 4. 'Ocjena sadašnjeg stanja s POP spojevima u Republici Hrvatskoj',
  2. Pregled izvršenih obveza sukladno Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine, broj 105/2008), stanje PCB opreme 31. prosinac 2012. godine,
  3. Monitoring postojanih organskih onečišćujućih tvari (voda, zrak, more, šume, ostataka pesticida u proizvodima biljnog porijekla, ostataka u mlijeku dojilja),
  4. Zaključne napomene

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga II. Izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 13. do 26. studenog 2013. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt II. Izvješća
 
28.02.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću