Prekogranični promet otpada izričito namijenjenog laboratorijskoj analizi

Radi procjene bilo njegovih fizikalnih ili kemijskih svojstava ili za utvrđivanje koliko je pogodan za postupke oporabe ili zbrinjavanja ne podliježe notifikacijskom postupku, ako ukupna količina takvog otpada ne prelazi 25 kg, a odvija se u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.