Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

  • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine​​​​
  • VAŽNO - Ispravak lokacije održavanja javnog izlaganja Strateške procjene i Plana
    Javno izlaganje održati će se u prostorijama Hrvatskih voda na lokaciji Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb