Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je drugo središnje tijelo državne uprave ili jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave