Pan-europski program za promet, okoliš i zdravlje (THE PEP)

THE PEP je jedinstveni model međusektorske koordinacije politika na području prometa, zdravlja i okoliša te platforma za međunarodnu suradnju i razmjenu dobrih praksi, kojeg su zajedno uspostavile Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) i Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO/Europe) na 2. sastanku na visokoj razini o prometu, okolišu i zdravlju u Ženevi 2002. godine. Cilj programa je pomoći državama članicama UNECE-a i WHO-a, kao i drugim zainteresiranim dionicima, u razvoju i provedbi održivih prometnih politika koje stavljaju naglasak na učinke prometa na zdravlje i okoliš.

Na 3. sastanku na visokoj razini održanom u Amsterdamu 2009. godine, usvojena je ministarska deklaracija kojom su definirana četiri prioritetna cilja THE PEP-a:

  1. pridonošenje održivom gospodarskom razvoju i poticanje stvaranja poslova kroz ulaganja u okolišno i zdravstveno prihvatljiv prijevoz;
  2. upravljanje održivom mobilnošću i promoviranje učinkovitijeg prijevoznog sustava;
  3. smanjenje emisije stakleničkih plinova iz prijevoza, onečišćivaća zraka i buke;
  4. promicanje politika i mjera koje vode prema zdravim i sigurnim načinima prijevoza.

Također, usvojeni su sljedeći provedbeni mehanizmi THE PEP-a:

  • izrada nacionalnih akcijskih planova za promet, okoliš i zdravlje;
  • pokretanje THE PEP "štafete" odnosno organiziranje radionica za razmjenu iskustava i najboljih praksi u održivom i zdravom prometu i mobilnosti;
  • osnivanje THE PEP Partnerstva.

Na 4. sastanku na visokoj razini održanom u Parizu 2014. godine usvojena je ministarska deklaracija kojom je postavljen i peti prioritetni cilj koji se odnosi na integraciju prometnih, zdravstvenih i okolišnih ciljeva u politike urbanog i prostornog planiranja.

Do danas je osnovano više tematskih partnerstva unutar THE PEP-a, a to su: Partnerstvo za promociju biciklizma, Alat za zdravstveno-gospodarsku procjenu za hodanje i biciklizam (Health Economic Assessment Tools - HEAT), Partnerstvo za poslove u zelenom i zdravom prometu, Partnerstvo za eko-vožnju te Partnerstvo za integraciju ciljeva prometa, zdravlja i okoliša u politike urbanog i prostornog planiranja.

Link: UN/ECE THE PEP