Državni tajnici

  • Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica
  • Mile Horvat, dipl. iur., državni tajnik
  • Ivo Milatić, dipl. oec., državni tajnik
  • dr.sc. Mario Šiljeg, državni tajnik