Projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000"

U rujnu 2017. godine započela je provedba projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" (K.K.06.5.2.03.0001). Projekt je odobren za EU sufinanciranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 6iii2 - "Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)". Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kn, od čega je EU sufinanciranjem osigurano 158.503.452,80 kn bespovratnih sredstava.