Prioritetno područje 8Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske zajedno s njemačkim Ministarstvom gospodarstva, rada i stanovanja Baden-Wuerttemberga, kontinuirano od 2011. godine, koordinira Prioritetno područje 8 s ciljem poticanja i jačanja konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj regiji.

Prioritetno područje 8 u svojim aktivnostima pruža institucionalnu podršku umrežavanju dionika u ključnim područjima gospodarske konkurentnosti, kroz formirane radne grupe (radne grupe za inovacije i transfer tehnologije, klastere i regionalni razvoj, digitalizaciju, umjetnu inteligenciju i žensko poduzetništvo). Glavna uloga koordinatora je pružanje podrške umrežavanju dionika iz 14 država, razvijanju transnacionalnih partnerstva i projektnih prijedloga te pružanju pomoći pri pronalasku odgovarajućih instrumenata financiranja.

Za razdoblje provedbe 2020.-2022. financiranje aktivnosti Prioritetnog područja 8 omogućeno je iz INTERREG programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. te se sve aktivnosti provode temeljem odobrenog projektnog prijedloga i Partnerskog sporazuma.

Koordiniranje ovim Prioritetnim područjem Dunavske strategije od izuzetnog je značaja jer, osim jasne političke poruke koju takva koordinacija nosi unutar Europske unije, donosi mogućnost da zajedno s Baden  Württemberg definiramo i adresiramo aktualne izazove u gospodarstvu te da primjere dobre prakse prenesemo i na hrvatske nacionalne politike. 
Isto tako, koordiniranje Prioritetnim područjem predstavlja izvrstan mehanizam involviranja hrvatskih društvenih i gospodarskih dionika u transnacionalne projekte i procese.

 
Više informacija možete pronaći na našoj web stranici i u našem digitalnom letku